Få kontroll över dina projekt

Vi är din erfarna partner under hela byggprojektet.

Kontakta oss

Projektöverblick i molnet

Communication check
Projektledare

Interaxo ger teamet en smart arbetsmetodik, som säkrar genom hela projektet och skapar spårbarhet genom alla faser.

meeting
Beställare

Interaxo säkrar en gemensam förståelse för hur teamet ska leverera. Resultatet blir att projektet levererar på avsatt tid, kostnad och med god kvalitet.

Communication
Entreprenör

Interaxo för det enklare att samarbeta inom teamet! Få full kontroll på all dokumentation, status och arbetsuppgifter.

Otänkbart att arbeta utan Interaxo

Interaxo ger mig bra kontroll över alla aktörers delar och leveranser i projekten och all information är lättillgänglig var jag än är. Att leda stora leveransprojekt utan Interaxo idag verkar otänkbart.

- Andres Thyri, Senior Project Manager Artec Aqua

Våra senaste blogginlägg

Samarbete ökar effektiviteten

25 oktober 2019 | Upplagt av Camilla Fuglesang Eide

Samarbete ökar effektiviteten

Mängden information i byggprojekt har ökat kraftigt de senaste åren. Bara mailväxlingen har ökat med uppemot..Gå till bloggen