Våra rådgivare är din sparringpartner

Tillsammans går vi igenom värdekedjor, processer och typiska problemställningar i projektet. Vi har god erfarenhet av vad som är bästa praxis i liknande projekt och ser till att du får en samarbetslösning med tillhörande arbetsprocesser som kan spara projektet mycket tid och pengar. 

Kontakta oss

Vi är med hela vägen

Du bestämmer i vilken omfattning projektet behöver rådgivning. Vissa väljer att använda våra rådgivare vid behov i samband med omorganisation, omstrukturering eller när man vill upprätta nya användningsområden i Interaxo. Andra använder löpande våra rådgivare som sparringpartners under hela projektet för att säkerställa bästa praxis.

Uppstartsworkshop

Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt i projektet tar hjälp av våra rådgivare för att definiera och skapa en övergripande struktur för projektrummet. Tillsammans går ni igenom specifika behov så att alla allmänna och avtalsspecifika processer och rollbaserade tillgångar anpassas till samarbetsbehovet i projektet. Vår erfarenhet är att en grundlig uppbyggnad av strukturer och arbetsmetoder i ett tidigt skede är en investering du får nytta av under hela projektperioden.

shutterstock_1209568675 - Low (1800)

Regelbunden revision

Vi rekommenderar att våra rådgivare anlitas för regelbundna revisioner och ändringar av befintliga projektmallar för att fånga upp och implementera goda erfarenheter som gjorts i projektet. Kontakta din rådgivare så följer vi upp dig vid avtalade tidpunkter.

ayyanar

Löpande konsulthjälp

I stora krävande projekt kan det vara en fördel med kontinuerlig vägledning och utvärdering. Våra rådgivare är erfarna och vet hur en rad problemställningar som dyker upp allteftersom projektet utvecklas kan lösas på bästa möjliga sätt i Interaxo.

shutterstock_514362673 - Low (1800)

Vill du prata med en rådgivare?

Kontakta oss på Interaxo redan idag!

Kontakta oss
Riksbyggen Jernhusen Thage Region Gävleborg