Samarbete ökar effektiviteten

Av Camilla Fuglesang Eide | 25 oktober 2019

Samarbete ökar effektiviteten

Mängden information i byggprojekt har ökat kraftigt de senaste åren. Bara mailväxlingen har ökat med uppemot 20 % årligen, hävdar vissa. Detta ställer höga krav på effektivt informationsflöde, kommunikation och inte minst beslutsfattande.

Informationsflöde
Hur säkerställer man egentligen att berörda parter får tillgång till rätt information? I ett byggprojekt kan informationsflödet vara helt avgörande för att leveranserna kommer fram i tid, att kostnaderna hålls och att projekten färdigställs inom angiven tidsram. Informationsflödet är med andra ord helt avgörande. Med Interaxo kan du skapa ett arbetsflöde och enkelt dela information med samtliga projektdeltagare. Genom att använda mappstrukturen i Interaxo har du inte enbart tillgång till den information som sparas – du får dessutom tillgång till en process där projektdeltagare informeras så snart ändringar och uppdateringar görs. På så sätt hålls alla projektdeltagare uppdaterade och har alltid tillgång till rätt information. De blå mapparna i Interaxo skapar på sätt och vis ett eget arbetsflöde. I takt med att samarbetet i projekten ökar, kommer även effektiviteten att öka och mailväxlingen begränsas!

Kommunikation
Interaxo sparar och säkerställer att allt digitalt innehåll knyts till projektet under arbetets gång. Det gäller allt från dokument till ritningar, filer och mappar, men också dialoger, beslut och annan information. Interaxo är en molnbaserad kommunikationslösning där allt är spårbart och finns sparat. Därmed finns all information samlad på en och samma plats! Det råder med andra ord inte längre någon tvekan om vem som har beslutat vad och när. På så sätt undviker man tvister och slutuppgörelser, rättsprocesser och kostsamma åtgärder när projektet egentligen redan avslutats.

Interaxo är ett tillförlitligt stödverktyg under projektets samtliga faser och hjälper dig att lyckas.

Profile image
Av Camilla Fuglesang Eide

Camilla Fuglesang Eide, Head of Marketing