Samhandling øker effektiviteten

Av Camilla Fuglesang Eide | 30 september 2019

Samhandling øker effektiviteten

Informasjonsmengden i byggeprosjekter har vært sterkt økende de siste årene. Om du bare ser på mengden e-poster i et prosjekt har dette økt dramatisk, oppmot 20% hvert år hevder noen. Dette stiller store krav til effektiv informasjonsflyt, kommunikasjon og ikke minst beslutninger for prosjekter.

Informasjonsflyt

For hvordan sikre at de rette og berørte parter får den informasjonen de er tiltenkt? i et byggeprosjekt kan det få store konsekvenser for leveranser, kosten knyttet til dette, og ikke mist om prosjektet blir ferdig i tide. Informasjonsflyt er kritisk. Med Interaxo kan du sette opp arbeidsflyt og informasjonsdeling med alle i prosjektet. ved å bruke mappestrukturen som Interaxo legger opp til har du mer enn bare infomasjon lagret - du har også en prosess for hvordan prosjektdeltakere skal bli varlset om endringer, oppdateringer og sikrer at alle til enhver tid har tilgang til rett informasjon om prosjektet. De "blå mappene" i Interaxo er i seg selv en måte å jobbe på. I takt med at samarbeidet og samhandlingen i prosjektet ditt øker, vil også effektiviteten i prosjetet øke samtidig som antall eposter reduseres betraktelig!

Kommunikasjon

Interaxo lagrer og sikrer alt digitalt knyttet til prosjektet av dokumenter, tegninger, filer og mapper, men også dialoger, beslutninger og alt arbeidet underveis i prosjektet. Interaxo er en kommunikasjonsløsning i skyen, der alt er sporbart og lagret. Dermed har du all informasjon samlet! Det er ikke lenger noen tvil om hvem som besluttet hva og når. På denne måten unngår du tvister og sluttoppgjør, rettssaker og fordyrende prosesser når prosjektet egentlig er avsluttet.

Interaxo er et solid støtteverktøy gjennom hele prosjektet og sikrer din suksess.

 

 

Profile image
Av Camilla Fuglesang Eide

Camilla Fuglesang Eide, Head of Marketing