Slik sikrer du en effektiv og ryddig oppstart på prosjektet

Av Camilla Fuglesang Eide | 16 mai 2019

Slik sikrer du en effektiv og ryddig oppstart på prosjektet

Å planlegge et byggeprosjekt er tungt arbeid med mange fallgruver. Det er viktig med en effektiv arbeidsmetode for alle de involverte aktørene og samtidig ha god kontroll på hvem som har hvilke oppgaver. Samhandling er nøkkelordet

Alle byggeprosjekter kan by på utfordringer. Vi kommuniserer som regel gjennom telefonsamtaler og e-post, eller vi møtes for å planlegge prosjektene. Bedre og enklere samhandling er det vi ønsker å oppnå, slik at de vanlige fallgruvene unngås og at vi avverger kontraproduktive arbeidsmetoder.

Bytt ut post-it-lapper med digitale flater

Som alle næringer går også byggebransjen nå en digitaliseringsprosess i møte. Arbeidshverdagen skal være mer effektiv, løsningsorientert og sikker. Få tar sjansen på håndskrevne notater eller gjørelister skriblet på ulike post-it-lapper. E-poster har lenge vært brukt, men mange merker at dette ikke alltid er like effektivt.

Når bransjen skal fornyes er det flere som ser på denne prosessen med et skeptisk blikk og det er forståelig. Digitalisering kan raskt komplisert, og når man må sette seg inn i nye verktøy og digitale flater, kan man fort bli sliten og lei. Det er nemlig ikke slik at alt er så intuitivt og enkelt å bruke. Ofte må en også ha flere ulike verktøy for å utføre en enkel jobb. Hvorfor finnes det ikke et sted der man kan gjøre alt samtidig?  

Heldigvis finnes det en god løsning. Visuelle Tavler er et godt eksempel på et digitalt verktøy for prosjekter i planleggingsfasen som vi ser faktisk virker – og som gjør forarbeidet enklere, morsommere og mer effektivt. Her kombineres arbeidsmetoder innen VDS- eller ICE-metodikk, og en visuell fremstilling gjør det lett å planlegge og designe prosjektprosessen helt riktig fra første steg. Håndskrevne post-it-lapper kan nå byttes ut med digitale versjoner som gjennom en «drag and drop»-funksjon kan flyttes fra ulike fag og deltagere. Med Visuelle Tavler kan man også svare på spørsmål og planlegge fremdrift – alt på ett og samme sted.

Profile image
Av Camilla Fuglesang Eide

Camilla Fuglesang Eide, Head of Marketing