Våre rådgivere er dine sparringspartnere

Våre rådgivningstjenester

Du bestemmer i hvilken grad prosjektet behøver rådgivning. Noen velger å bruke våre rådgivere etter behov i forbindelse med en omorganisering, omstrukturering, eller for å bidra til å etablere nye bruksområder i INTERAXO. Andre bruker våre rådgivere som jevnlige sparringspartnere gjennom hele prosjektet for å sikre beste praksis. Eksempler på våre rådgivningstjenester:

De av våre kunder som benytter seg av våre rådgivnings- og kurstilbud erfarer at prosjektet mye raskere når punktet hvor de sparer tid, penger og ressurser. Sørg for at prosjektet kommer tidlig i dialog med våre rådgivere. Dette gir deg og ditt prosjekt en unik mulighet for kompetanseoverføring. Du sikrer optimal bruk av INTERAXO. Sammen går vi gjennom verdikjeder, prosesser og typiske problemstillinger i prosjektet.

Vi har god erfaring med hva som er beste praksis i lignende prosjekter og sørger for at dere får en samhandlingsløsning med tilhørende arbeidsprosesser som kan spare prosjektet for mye tid og penger. Vi leverer også godt tilpassede kurs slik at administrator og brukere av INTERAXO kommer raskt i gang med samhandlingsløsningen. 

Oppstartsworkshop

Vi anbefaler at du tidligst mulig i prosjektet benytter deg av en av våre rådgivere til å definere og etablere en overordnet struktur for prosjektrommet. Sammen går dere gjennom deres spesifikke behov slik at alle generelle og kontraktspesifikke prosesser og rollebaserte tilganger blir tilpasset samhandlings-behovet i prosjektet. Vår erfaring er at en grundig oppbygging av strukturer og arbeidsmetodikk i tidlig fase er en investering du vil nyte godt av senere i prosjektet.

Regelmessig revisjon

Vi anbefaler at vår rådgiver benyttes til jevnlige revisjoner og endringer av etablerte prosjektmaler for å fange opp og implementere gode erfaringer som er gjort i prosjektet. Gjør en avtale med din rådgiver, så følger vi deg opp på avtalte tidspunkter.

Kontinuerlig konsulentbistand

I store krevende prosjekter kan det være fordelaktig å ha løpende tilgang til veiledning og evaluering. Våre rådgivere har god erfaring og vet hvordan en rekke problemstillinger som dukker opp etter hvert som prosjektet utvikler seg kan løses på best mulig måte i Interaxo.

Våre klasseromskurs

Administratorkurs

For alle nye kunder anbefaler vi et heldags administratorkurs. Administratorrollen er viktig for å få suksess med implementeringen av Interaxo. I tillegg til å være en pådriver for å få etablert en hensiktsmessig struktur i prosjektrommene er det viktig at administratoren forstår og etablerer en sikker rollebasert tilgangsstyring i det enkelte prosjektrom.

Brukerkurs - Kom raskere i gang

Når en hensiktsmessig samhandlingsstruktur er etablert i prosjektrommet, anbefaler vi et halvdags introkurs for nye brukere. På denne måten vil brukerne raskt få forståelse og kunnskap om INTERAXO og prosjektet vil oppnå gevinstrealisering tidligere. Vi skreddersyr alltid brukerkurs etter prosjektets samhandlingsbehov og struktur. Prosjektdeltakerne blir forklart og vist strukturen i rommet, arbeidsflyten som ligger til grunn for prosessene og andre viktige elementer.

Kurs i tegningshåndtering

Tegninger og revisjoner av tegninger har en viktig funksjon i mange prosjekter. For å få en mest mulig effektiv tegningshåndtering ved bruk av Interaxo, anbefaler vi et kurs hvor vår rådgiver går gjennom denne delen av verktøyet i detalj. Prosjektet vil raskere oppnå gevinst i form av tidsbesparelser og ressursbruk.

Kontakt våre rådgivere. Fyll ut skjemaet, vi tar kontakt.

Navn
Firmanavn
E-post
Mobiltelefon
Mitt behov (frivillig)

Kontakt vårt rådgivningsteam

22 50 45 50

raadgivning@symetricollaboration.com

Symetri Collaboration AS
Hoffsveien 1 C, 0275 OSLO

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om priser og hvordan vi kan bistå ditt prosjekt med rådgivning og kurs! Vi hjelper deg gjerne!
raadgivning@symetricollaboration.com, telefon: +47 22 50 45 50

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.