Otra Kraft DA skaper energi

Otra Kraft drifter prosjektet utelukkende på våre løsninger og er svært fornøyde med verktøyet.

Otra  Kraft DA er byggherre og har ansvaret for en omfattende kraftutbygging i Setesdalen. Prosjektet har en kostnads- ramme på ca. 900 millioner kroner og omfatter et nytt kraftverk, en dam og 20 kilometer med tuneller. Utbyggingen vil øke kraftproduksjonen med 175 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 9 000 eneboliger. Otra Kraft DA eies av Agder Energi  Vannkraft AS og Skagerak Kraft AS.

Utfordring

Brokke Nord og Sør er et stort prosjekt med mange kontrakter som pågår samtidig. Byggherrens hovedoppgave er å håndtere alle kontrakter i prosjektet. Ved oppstart hadde byggherren et klart ønske om å bruke en oversiktlig plattform som var trygg og hadde god tegningshåndtering, samt mulighet for flere interne arbeidsrom. 

“Prosjekthotell eRoom er ryddig og oversiktlig og bidrar til at tegningsoverføring og samhandling går raskt og effektivt for seg.”

Harald Kjetil Glendrange, prosjektleder i Otra Kraft DA

Løsning

Valget falt på Prosjekthotell eRoom, et verktøy prosjektleder Harald Kjetil Glendrange allerede hadde god erfaring med fra tidligere prosjekt. Otra Kraft har i samarbeid med Symetri Collaboration spesialtilpasset løsningen etter sine behov, og har fem ulike rom der de holder oversikt over alle kontrakter og progresjonen i prosjektet. I tillegg bruker selskapet prosjekthotellet til internkommunikasjon, og har et fellesrom der felles meldinger og arbeidsunderlag blir lagt ut.
 

Erfaringer

Otra Kraft drifter prosjektet utelukkende via prosjekthotellet og er svært fornøyde med verktøyet. De følger endringer løpende og kan spore opp relevante elementer i prosessen. Alt er på ett sted, og med store og kompliserte kontrakter er denne oversikten helt sentral for framdriften.
«Prosjekthotell eRoom har mange smarte og nyttige funksjoner, blant annet når det kommer til behandling av endringer i de ulike kontraktene, samt tegningshåndtering. Verktøyet er vesentlig for god samhandling mellom entreprenør, leverandør og byggherre» sier Petra Marie G. Homme, prosjektsekretær i

Otra Kraft DA.

Selskapet ser også et videre potensial i verktøyet og ønsker å bruke det til samhandling i fremtidige prosjekter.
«Samhandlingsløsningen er rett og slett en nødvendighet i en arbeidshverdag som vår. Det å ha den type lagringsplass der vi dokumenterer alle trinn i prosessen og deler all nødvendig informasjon er helt avgjørende for prosjektet» sier Harald Kjetil Glendrange, prosjektleder i Otra Kraft DA.

Telefon: +47 22 50 45 50 
E-post: interaxo@joint.no

Kim Wittusen, salgssjef
JOINT Collaboration

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om Interaxo Kontakt oss

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.