Lyse selger og produserer energi

Lyse har brukt Prosjekthotell eRoom (tidligere versjon av Interaxo) som felles samhandlingsplattform siden 2006.

Lyse er et norsk industrikonsern innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Selskapet ble stiftet i 1998, og er i dag eid av 16 kommuner i Rogaland. Lyse selger og produserer energi- og telekommunikasjonsprodukter. I dag har selskapet nærmere 1000 ansatte, og omsatte i 2011 for 5,3 milliarder kroner. 

Utfordring

Før Lyse tok i bruk Prosjekthotell eRoom ble e-post, regneark, møtereferat, SAP og andre verktøy benyttet på tvers av alle avdelingene i konsernet. Informasjon, kommunikasjon og prosjektstyring var spredt på mange systemer, og medførte store utfordringer for brukerne. Selv om Lyse hadde god intern struktur og styring på de ulike prosjektene, var bruken av alle de forskjellige systemene lite effektivt. 

"Vi ser at vi kan spare flere årsverk ved å implentere et godt og effektivt prosjektstyringsverktøy"

Jonny Pedersen, Prosjektleder Lyse
 

Løsning

Lyse har brukt Prosjekthotell eRoom som felles samhandlingsplattform siden 2006. Prosjektleder Jonny Pedersen er mannen som har gått i bresjen for å implementere bruk av prosjekthotellet i større prosjekter i Lyse, og han kan fortelle at bruken har spredd seg internt i konsernet ettersom flere medarbeidere har fått øynene opp for verktøyet. Lyse valgte første gang å ta i bruk Prosjekthotell eRoom i forbindelse med byggingen av Jøssang Kraftstasjon, og har senere vært med å videreutvikle ny funksjonalitet i samarbeid med Symetri Collaboration. Funksjonalitet som dokumentstyring og godkjenningsprosesser, rapporter for uønskede hendelser, sikre jobbanalyser og håndtering av endringer har vært essensielt for en mest mulig effektiv prosjektstyring. Lyse har også besluttet at alt av informasjonsdeling, som e-post og møtereferat, skal skje i prosjekthotellet, for å sikre at samtlige i prosjektet har tilgang på den mest oppdaterte informasjonen og på den måten kan overholde viktige tidsfrister.

Erfaring

Jonny Pedersen har tidligere brukt konkurrerende samhandlingsverktøy, men ser helt klart fordeler ved å bruke Prosjekthotell eRoom: “Samhandlingsløsningen er unikt i kraft av at verktøyet er veldig enkelt å administrere, og at vi kan samordne alt i ett sted. Brukerne våre gir tilbakemelding på at systemet er ukomplisert å bruke, det er enkelt å legge til nye prosjektmedlemmer og rettighetskontroll styres på en effektiv måte ved bruk av ulike grupper med definerte nivåer for innsyn. Verkøtyet gir oss et godt utgangspunkt for en strukturert tilnærming til prosjektarbeidet, og vi kan med stolthet si at samtlige av våre prosjekter de siste årene er blitt levert i henhold til prosjektplan og budsjett,” sier Jonny Pedersen, innleid prosjektleder og prosjekteringsleder i Lyse. Prosjekthotellet har vært et verdifullt verktøy i prosessen rundt ferdigstillingen av Jøssang Kraftverk, og nå som Lysebotn Kraftverk sendes ut på forespørsel, vil Prosjekthotell eRoom igjen spille en viktig rolle i å sikre fremdrift og ferdigstilling av prosjektet i henhold til tidsfrist og budsjett.

22 50 45 50

interaxo@joint.no

Kim Wittusen, salgssjef
Joint Collaboration AS

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om Interaxo Kontakt oss

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.