KANFA Ingenium Process leverer prosessløsninger

KANFA Ingenium Process er en uavhengig prosessdesign og ingeniørbedrift som leverer prosessløsninger til olje- og gassindustrien.

KANFA Ingenium Process er en uavhengig prosessdesign og ingeniørbedrift som leverer prosessløsninger til olje- og gassindustrien. Selskapet har som hovedfokus å levere skreddersydde prosesspakker til plattformer og FPSO-markedet i inn- og utland. KANFA Ingenium Process er i dag ett av ett av fire selskaper i KANFA-gruppen. De har sitt kontor i Oslo.

Utfordring

Olje- og gassindustrien har skyhøye krav til levering av teknisk dokumentasjon samt krav om sporbarhet av dokumenter i både prosjektfase og senere. Det stilles krav til årelang sikker og trygg lagring av dokumenter, så vel som krav om å følge bransjestandarder som Norsok og ISO. 

 

KANFA Ingenium Process’ kjører ofte prosjekter der dokumentmengden kan komme opp i 1000-1500 dokumenter per prosjekt. Alle dokumentene skal fylle de formelle kravene. Dokumentene skal være forståelige og lesbare for alle involverte, være sporbare i alle revideringsledd, og kunne lagres i henhold til gjeldende regler. For å møte alle krav har KANFA Ingenium Process valgt å benytte Prosjekhotell eRoom som samhandlingsløsning. 

 

"Med tanke på alle de lovbestemte kravene til dokumentlagring i bransjen burde alle hatt et slikt system". 

Grete Waaland Sørensen, Project Controller KANFA Ingenium Process 

 

Løsning

KANFA Ingenium Process ble etablert i 2009. Da den første kontrakten ble signert ble det raskt klart for gründerne at de hadde behov for et mer effektivt samhandlings- og dokumentstyringssystem. Prosjekthotell e-Room som løsning ble valgt i 2010. Det at Prosjekhotell eRoom er et oversiktlig, lett betjenelig og rimelig system å knytte seg opp mot var avgjørende for et oppstartsselskap på da 5-6 ansatte. 

 

KANFA Ingenium Process bruker Prosjekthotell eRoom først og fremst til samhandling omkring dokumenter. Samtlige medarbeidere i bedriften kan kobles opp på hvert prosjekt mens kunder og underleverandører kan inviteres inn ved behov. All revidering og deling av dokumenter gjennomføres som en del av en visuell arbeidsflyt hvor man til enhver tid ser hvilke dokumenter som er under revidering og hvilke er ferdig godkjent. Alle interne og eksterne parter i prosjektet får tilgang til samtlige dokumenter uansett hvor i verden de befinner seg. Dokumentkontroller kan enkelt ha kontroll på at gjeldende dokumentasjonskrav blir ivaretatt.


Erfaringer

Prosjekhotell eRoom gjør arbeidsdagen og arbeidsflyten i KANFA Ingenium Process lettere. Helt i starten av et prosjekt settes det opp et prosjektrom som er så tilpasset kundens krav som mulig. Forarbeidet i prosjekhotellet sørger for flyt og effektiv samhandling i prosjektarbeidet, og sikrer at alle formelle krav blir fulgt opp gjennom hele prosjektet – og det er enkelt å tilpasse underveis.

 

«Det er så enkelt, og det er derfor det er så effektivt! I forhold til andre systemer er Prosjekthotell eRoom web-basert og lettere å bruke. Vi kan lett tilpasse dokumentprofilen for den enkelte kunde, og vi har en standard mal som revideres etter kundenes dokumentkrav. Fra kontrakten blir skrevet til levering, hjelper prosjekthotellet oss med å sortere og holde kontroll på dokumenter i alle faser av arbeidet"

 

22 50 45 50
interaxo@joint.no

Kim Wittusen, salgssjef

Joint Collaboration AS
Drammensveien 173-177, 0277 Oslo

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om Interaxo Kontakt oss

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.