Hos Hæhre Entreprenør ble fordelene raskt synlige

"Samhandlingen med kunder og leverandører er nå betydelig enklere. Oversiktlige visuelle godkjenningsprosesser gir raskere og bedre kontroll i prosjektene"

Hæhre-Gruppen er med omkring 600 ansatte en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Selskapets mål er å løse oppgaver på en smidig og profesjonell måte for sine oppdragsgivere, og dermed framstå som en naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private utbyggere. Hæhre Entreprenør er gruppens største selskap, med over 30 års erfaring innen prosjektstyring og anleggsledelse.

Utfordring

Hæhre Entreprenør tilbyr komplette entreprenørløsninger og kan bidra med alt fra utvikling av prosjekter til tegning og byggesøknader, samt gjennomføring. Da Trond Simensrud innførte bruk av Prosjekthotell eRoom i 2008 hadde selskapet vokst kraftig de seneste årene, og gått fra prosjekter på lokalt nivå til å bli en virksomhet med større prosjekter over hele landet. De så behovet for et verktøy som ga enkel tilgang og oversiktlig håndtering av dokumenter, rutiner og data på tvers av prosjektene.

"Innføringen av prosjekthotell har resultert i svært effektiv samhandling både internt og med ulike aktører."

Trond Simensrud, prosjektleder i Hæhre Entreprenør

Løsning

Hæhre Entreprenør vurderte Prosjekthotell eRoom til å være den beste løsningen på markedet og har siden innføringen brukt verktøyet i alle nødvendige forretningsprosesser.

Samhandlingen med kunder og leverandører er nå betydelig enklere. Oversiktlige visuelle godkjenningsprosesser gir raskere og bedre kontroll i prosjektene.

Med ett rom per prosjekt har man lett tilgang til all informasjon og kan enkelt knytte nye brukere til de ulike prosjektene. Når alle har tilgang til de samme dokumentene er alltid den nyeste versjonen av tegninger og data tilgjengelig. Hæhre har også ett rom for internkommunikasjon som ivaretar dialog med underleverandører, samt flere rom som gir oversikt over blant annet kapasitet og kompetanse i de ulike selskapene i Hæhre-Gruppen. 

Erfaringer

For Hæhre Entreprenør ble fordelene ved bruken av Prosjekthotell eRoom raskt synlige:

Alle viktige forretningsprosessene går gjennom verktøyet, og sikrer dermed at samhandlingen mellom alle parter i prosjektet skjer på ett sted. I tillegg blir all historikk med både avtaler og gjennomføringer automatisk dokumentert. For oss som jobber med prosjekter over et langt tidsrom og opererer med garantiperioder på flere år, er dette svært verdifullt. Resultatet er mindre administrasjon og bedre kontroll på prosessen, sier Trond Simensrud, prosjektleder i Hæhre Entreprenør.

Hæhre Entreprenør har brukt Prosjekthotell eRoom fra Symetri Collaboration siden 2008 og har i dag over 150 personer tilknyttet verktøyet. Antallet brukere er doblet fra oppstarten, og Hæhre Entreprenør ser positivt også på den fremtidige utviklingen.

Fordi prosjekthotellet lett kan tilpasses våre behov vil vi dra stor nytte av verktøyet også i fremtiden. Selskapet er i jevn vekst og har stadig større geografisk spredning i arbeidet. Med bruk av prosjekthotell er vi sikret et sentralt bindeledd i kommunikasjonen, sier Simensrud.

22 50 45 50

interaxo@joint.no

Kim Wittusen, salgssjef

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om Interaxo Kontakt oss

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.