Bærum kommune Eiendom styrer milliardportefølje med prosjekthotell

Med Prosjekthotell eRoom har kommunen et fullverdig verktøy som kan brukes til kommunikasjon og dokumentasjon av alle arbeidsprosesser.

Eiendom Prosjekt er en egen enhet i Bærum kommunes Eiendomsavdeling. Enheten ivaretar byggherrefunksjonen og det overordnede ansvaret for alle kommunens investeringsprosjekter innen bygg og anlegg. De har 32 ansatte og er ansvarlige for en prosjektportefølje på inntil 1 milliard kroner per år. Bærum Kommune har i dag over 250 brukere tilknyttet Prosjekthotell eRoom.

Utfordring

Før Bærum Kommune tok i bruk Prosjekthotell eRoom (tidligere versjon av Interaxo) var samhandlingen med de ulike aktørene og leverandørene basert på e-postutveksling. Informasjon ble lagret lokalt eller på firmaets servere, og dokumenter ble ofte distribuert på papir. Manglende samhandlingsverktøy gjorde det vanskelig å holde oversikt over de ulike prosjektene, hva som var siste versjon av dokumenter og dermed fremdriften i arbeidet. Med mange ulike leverandører og kontraktører tilknyttet hvert prosjekt ble det avgjørende for enheten å kunne organisere prosjekter på en oversiktlig måte.

"Vår arbeidshverdag har blitt både enklere og mer effektiv takket være Prosjekthotell eRoom."

Ole Bjørnar Nilsen, prosjektleder i Bærum Kommune Eiendom

Løsning

Bærum Kommune Eiendom bruker nå Prosjekthotell eRoom i alle sine prosjekter. Med prosjekthotellet har kommunen et fullverdig verktøy som kan brukes til kommunikasjon og dokumentasjon av alle arbeidsprosesser. Ved å ta utgangspunkt i Symetri Collaborations mal for bygg og anlegg er verktøyet ytterligere tilpasset, slik at løsningen fungerer optimalt for enheten og alle deres enkeltprosjekter. Nå har alle brukere til enhver tid oversikt over gangen i prosjektene og hvem som har ansvaret for de ulike stadier og aktiviteter i prosessen.

Erfaringer

Ole Bjørnar Nilsen, prosjektleder i Bærum Kommune Eiendom, har lang erfaring med prosjekthotell. Han ser tydelige fordeler ved å bruke verktøyet. Enheten bruker blant annet plattformen til kvalitetssikringen som kreves for å beholde sin ISO-sertifisering innen HMS, miljø og kvalitet.

I tillegg opplever organisasjonen en effektivisering av tegningshåndtering, og har en forventet nedgang på 20 % i totale papirkostnader etter innføringen av Prosjekthotell eRoom.

Det er en helt klar effektiviseringsgevinst ved å bruke Prosjekthotell eRoom. Fordelene ligger i den økte kvaliteten og sporbarheten i prosjektene, og vi har merket forbedringer både i informasjonsflyt og prosessen rundt tegningshåndtering. I tillegg til at vi unngår høye papirkostnader og rot i dokumenter, har vi god kontroll på alle endringer og avvik i prosessen.” 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om Interaxo Kontakt oss

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.