Full oversikt og bedre arbeidsflyt med eRoom

Symetri Collaboration har lang erfaring som leverandør av eRoom, som benyttes av mange av våre kunder i dag. Med eRoom får du tilgang til sikre internettbaserte samhandlingsrom hvor alt som angår prosjektet er lett tilgjengelig og sporbart. Du kan raskt invitere inn og samhandle med interne og eksterne  leverandører uten å benytte epost. Tyngre dokumenter og tegninger lastes enkelt opp og lagres trygt på ett sted – uavhengig av tid og sted.

eRoom er et kraftfullt og unikt verktøy som også gir deg muligheten til å jobbe effektivt omkring arbeidsflyt av dokumenter. Du får full oversikt over status på alle arbeidsprosesser i prosjektet. Maler for veletablerte arbeidsprosesser gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt. Dette gir raskt resultater i form av høyere kvalitet, færre avvik og forsinkelser.

eRoom kan kjøpes fra oss som lisensbasert løsning med egen drifting i eget eller vårt driftsmiljø - eller leies som skytjeneste. Se oversikt under om tilleggsfunksjonalitet for eRoom.

Enklere å bygge med eRoom

Kom raskt i gang

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Send invitasjoner med link til rommet du har opprettet. Eksterne deltagere logger seg på via sin nettleser, uansett hvor de er.

Diskuter problemer

Samarbeid direkte om dokumenter ved å innlemme disse i diskusjoner i eRoom. Bruk sporede diskusjoner til å håndtere komplekse saker.

Hold alle oppdatert

Hold alle oppdatert om nøkkelbegivenheter med delt kalender. Bruk daglige påminnelser og øyeblikkelig varsling for å holde alle a jour.  

Opprett arbeidsprosesser

Opprett flertrinns arbeidsprosesser for signatur på viktige dokumenter og overleveringer. Skap verktøy for milepæler, problemhåndtering og sporing av endringsordrer.

Versjonsstyring

Dra og slipp dokumenter til eRoom og definer adgangskontroll. Bruk versjonsstyring for å holde rede på endringer i dokumenter og vise historikk for endringer.

Standard maler

Bruk standard eRoom-maler på konsulentoppdrag eller leverandørvurdering. Bruk egne eRoom som utgangspunkt for opprettelse av nye prosjekter, samt planer, prosedyrer og diskusjoner.

Jobb på tvers av prosjekter

My eRoom-verktøyet er ditt personlige prosjektkontrollsenter for rask tilgang til status for dine mest aktive eRoom. Bruk databaser for overgripende innsyn i status på prosjekter og prosesser.  

Integrer med Microsoft Office

Lagre Office-filer direkte i eRoom, eller dra og slipp dem på arbeidsområdet. Dine oppgaver og kalender i eRoom kan synkroniseres med Outlook.

Bestilling av eRoom tilleggsfunksjonalitet

Vi har utviklet en rekke funksjoner i eRoom som ikke inngår i standard avtale. Disse består primært av knapper eller snarveier som kan spare prosjektet for mye tid. Kryss av for hvilken funksjonalitet ditt prosjekt kan være interessert i og vi kommer tilbake til deg med et tilbud og eventuelt en demo.

Velg ønsket funksjon(er)

Funksjon som gjør det mulig å automatisk gi tilgang til flere brukere enn den som oppretter dokumentet. Kan brukes både i databaser og mapper. Engelsk.

Når fil legges inn i databaseoppføring, lages automatisk link til filen i databasefeltet ”Link”/ "File". Linken heter “Åpne”/ "Open". Filen kan nå enkelt åpnes via linken fra oversiktssiden. Norsk og engelsk.

Systemet endrer automatisk navnet på en fil som legges til en eRoom-database. Informasjonen registrert i oppføringen reflekteres i filnavnet, noe som relaterer fil og oppføring til hverandre. Engelsk.

Du får logget at et varsel er sendt og til hvem (når benyttet i databaser). Velg å sette opp informasjon om oppfølging av oppgaver, ansvarlig person, frister osv., samt bestem tittelfeltet i alerten som sendes ut. Norsk/Engelsk.

Sett opp godkjenning til flere steg. Velg å varsle om at oppføringene flyttes samtidig. All godkjenning og varsling loggføres og når oppføringer/dokumenter er godkjente kan du velge å sperre disse for editering. Norsk/Engelsk.

Oppdater et databasefelt med ny verdi for flere oppføringer på samme tid. Engelsk.

Benyttes til å generere dokumentnumre i en eRoom-database. Velg sekvensnummer manuelt, eller la systemet plukke neste ledige sekvensnummer i valgt kombinasjon. Muliggjør også bruk av subsekvensnumre, i tillegg til sekvensnummer. Numrene låses i en SQL-tabell på eRoomserveren, noe som forhindrer duplikate numre. Engelsk.

Gjør det mulig å skjule felt for brukerne (typisk logg-felt som andre koder skriver til). Feltene skjules når oppføringen opprettes. Velg å sette felt til skrivebeskyttet. Muliggjør også at man ser felt ved opprettelse av oppføringen, men at de er skrivebeskyttet ved redigering etterpå. Engelsk.

Se hvem som har tilgang til valgt fil/ mappe/ database (både roller/ grupper og medlemmer). Engelsk.

For å følge opp aktiviteter i eRoom-databaser har JOINT laget en automatisk varslingsrutine som sender en e-post til de medlemmer som er tilegnet et ansvar et gitt antall dager før en frist. I e-posten sendes informasjon om oppgavens navn, frist og link til oppgaven i eRoom. Norsk/engelsk.

Alle deltakere i et eRoom kan opprette nye oppføringer i en database som de har “Åpne”-tilgang til. Noen ganger er det hensiktsmessig å sette begrensing på hvem som kan opprette nye oppføringer, men fortsatt tillatte brukere å åpne og bruke databasen. Engelsk.

Velg flere bilder på samme tid. Du slipper å laste ned bilder lokalt til egen PC for å se på bilder. Viser valgte bilder i lite format, og bruker kan klikke på bildene for å se større format og bla mellom bildene. Norsk/Engelsk.

Eksporter ut flere dokumenter på en gang fra en eRoom-database. Funksjonen gjør dette mulig uten å måtte gå inn på en og en oppføring. Norsk/Engelsk.

Når du lager en ny oppføring i en eRoom database, vil du noen ganger at felt skal være obligatoriske og at brukerne skal få melding om at disse må fylles ut. Denne funksjonaliteten gir koordinatorer mulighet til å velge hvilke felt som skal være obligatoriske ved nyregistrering. Norsk/Engelsk.

Med denne kan du skru av/ på skrivebeskyttelse for alle filer i valgte oppføringer i en eRoom-database. Kan brukes av databaseeier og koordinatorer, og er en verktøyknapp. Engelsk.


Fyll inn kontaktinformasjon

Kontaktperson* 
Firmanavn* 
E-post* 
Mobiltelefon* 
Ønsker du mer informasjon om eRoom kontakt en av våre selgere Ta kontakt

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.