Visuelle Tavler sikrer felles forståelse av hva byggeprosjektet skal levere.

Be om demo Last ned produktark

Hovedproblemet i prosjekter er mangelen på et felles bilde på hva som skal leveres, når det skal leveres og av hvem. Med Visuelle Tavler får dere orden på:

interaxo dokumenter håndtering samhandling

Avklaringer

Spørsmålstalver er et hjelpemiddel for å håndtere spørsmål og svare med digitale post-it-lapper

arbeidsflyt interaxo godkjenningsprosesser

Leveranser

Få god oversikt over alle leveransene; legg til filer som vedlegg og la medlemmene av tavlen kommentere leveransene .

mobilapp avvikshåndtering byggeplass interaxo onsite

Fremdrift

Det er enkelt å opprette prosjektets overordnede milepæler. Visuelle statusikoner viser enkelt status på fremdrift. 

Visuelle Tavler - et verktøy for VDC og ICE

Å planlegge et byggeprosjekt er omfattende arbeid med mange fallgruver. Med Visuelle Tavler sikrer du et effektivt, målrettet og ryddig byggeprosjekt. Kombinert med arbeidsmetoder innen VDC eller ICE metodikk, gjør den visuelle fremstillingen det enklere å planlegge og designe prosjektprosessen korrekt fra starten av.

Visuelle Tavler er digitale tavler som sikrer et effektivt, målrettet og ryddig byggeprosjekt.

Skjermbilder fra Visuelle Tavler

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.