BIMEYE - ta kontroll over modellen og dine BIM-data

Be om demo

Jobb mer effektivt med BIMEYE

1

Tilgjengelig

Bygningsdelsdata er tilgjengelige for "alle" i prosjektet. Dette forbedrer styring, estimering, kalkyler, anbud, innkjøp og logistikk.

2

Planlegging

Prosjektdeltakere kan samle, berike, dele og analysere bygningsinformasjon. Dette forbedrer plan-, prosjekterings og byggeprosessen

3

Visualisering

Bimeye trekker ut modelldata og gjør det tilgjengelig i skyen. Samtidig visualiseres modellen og prosjektdeltakerne har tilgang til BIM uten bruk av designverktøy. 

BIMEYE - jobb mer effektivt med BIM

BIMEYE trekker ut modelldata og gjør dette tilgjengelig  i skyen for alle i prosjektet. Informasjonen er synkronisert, oppdatert og tilgjengelig. Når prosjektdeltakere hver for seg kan nettopp samle, berike, dele og synkronisere data (fra en eller flere BIM-verktøy, som for eksempel Revit) har alle en felles forståelse. Og prosjektledelsen kan gjøre mer presise beregninger og kalkyler, estimater og prognoser.

BIMEYE er digitaliseringen du har ventet på; en prosjektportal for BIM data som øyeblikkelig blir tilgjengelig for å forbedre produktivteten, effektiviteten, kvaliteten og økonomien gjennom alle prosjektets faser!

Les mer om BIMEYE her

Skjermbilder fra BIMEYE

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.