Samhandling

Slik velger du riktig prosjekthotell for byggeprosjektet ditt

Alle byggeprosjekter har unike behov for samhandling. Valg av riktig samhandlingsløsning er derfor en forutsetning for et smidig og feilfritt prosjekt. I valg av prosjekthotell og verktøy for samhandling er det flere hensyn som må tas. Innledningsvis er det viktig å få oversikt over prosessene, deltakere og krav til dokumentasjon i prosjektet. Siden løsningen vil følge bygget fra prosjekteringsfasen til byggefasen og frem til drift- og vedlikeholdsfasen er god planlegging viktig fra første dag.Gjennomfør behovsanalyse

I begynnelsen av et byggeprosjekt er det viktig å kartlegge behovet for funksjonalitet i løsningen. Valg av entrepriseform, prosjektets varighet, antall deltakere og kostnadsrammer vil påvirke dette behovet.

For å velge riktig løsning må ambisjonsnivået avklares på et tidlig tidspunkt. Leverandører av prosjekthotell må være en god samtalepartner for å avdekke behovet for sporbarhet, versjonskontroll, filformater, ansvarsområder og annet funksjonalitet.

Definer roller

Byggherre, prosjektleder og entreprenør som er involvert i prosjektet har ulike interesser og behov. Byggherre er mest opptatt av dokumentasjon og komplett FDV-dokumentasjon når prosjektet ferdigstilles. Prosjektlederen er opptatt av oversikt, kontroll og innrapportering gjennom de ulike fasene i prosjektet. Entreprenør er opptatt av korrekte tegninger og tilgang på produktinformasjon.

De ulike rollene vil derfor ha ulikt informasjonsbehov gjennom prosjektet. I valg av samhandlingsløsning er det viktig å kunne tilpasse løsningene til de ulike rollene. Gjennom god kartlegging og forståelse av de ulike behovene vil løsningen oppleves brukervennlig for alle deltakere i prosjektet.

Se etter løsninger som er fleksibel og har lang levetid 

Mange opplever utfordringer forbundet med overføring av data mellom prosjektets faser. For å møte denne utfordringen må løsningen samle riktig informasjon gjennom hele prosjektets levetid. Riktig dokumentasjon skal enkelt overføres fra planlegging og utføring til drift- og forvaltning. For å unngå problemer ved overlevering til FDV må løsningen støtte prosjektet gjennom alle fasene.

Et godt og fleksibelt prosjekthotell må derfor tilpasses arbeidsmetodikken, strukturen og prosessene i prosjektet. Gjennom støtte for dine prosesser på en strukturert og sporbare måte oppnår du forutsigbarhet gjennom hele prosjektet.

Enkelt å finne riktig informasjon til rett tid

Erfaring viser at nye arbeidsoppgaver allikevel vil dukke opp i et byggeprosjekt. Et godt verktøy for samhandling må kunne oppdateres på en enkel måte. Nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder må kunne legges til og riktig informasjon må formidles til rett tid.

I stedet for å bruke tid på å lete etter informasjon i eposter, kan man være trygg på at man finner riktig informasjon. Løsningen skal også tydeliggjøre hvem som har ansvaret for endringer eller avvik. Endringer kan få store konsekvenser for fremdrift og økonomi og det må opprettes avtaler om hvem som har rettigheter i systemet.

Sats på tidlig opplæring

Mange er usikre på prosjektets IT-kompetanse ved bruk av prosjekthotell og verktøy for samhandling. Det er derfor viktig å kartlegge behovet for opplæring og hvem som har ansvaret for de ulike arbeidsoppgavene og prosessene.

Siden det kan være bekymringer for om alle greier å bruke løsningen er det viktig med grundig opplæring og felles kjøreregler. Kurs og workshops i prosjektspesifikke arbeidsoppgaver må tilpasses kundens behov. God kursing innebærer opplæring av deltakere i prosjektets struktur slik at alle kan jobbe effektivt i løsningen.

Valg av riktig prosjekthotell trenger ikke å være vanskelig om man følger generelle råd fra byggebransjen. Gode rådgivere, andres erfaringer og «best-practice» fra bransjen er derfor viktig i valg av riktig samhandlingsløsning.

Kim Wittusen
Salgssjef Interaxo

Les også

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.