Samhandling

Slik sikrer du et effektivt, målrettet og ryddig byggeprosjekt

Å planlegge et byggeprosjekt er tungt arbeid med mange fallgruver. Det er viktig med en effektiv arbeidsmetode for alle de involverte aktørene og samtidig ha god kontroll på hvem som har hvilke oppgaver. Samhandling er nøkkelordet.


...

Av Camilla Fuglesang Eide - 05.12.2018


Hvordan startfasen utarter seg avgjør ofte skjebnen til ethvert byggeprosjekt. Det er i de innledende rundene at de viktige avgjørelsene tas, og da er det viktig med gode rutiner for oppfølging av prosjektet hele veien. I dag skal alt dokumenteres og utføres i henhold til forskrifter. Mengden informasjon i byggeprosjekter har økt sterkt de siste årene av nettopp denne grunnen. En skal kunne dokumentere avgjørelser og følge opp hvordan arbeidet har blitt utført også etter at prosjektet er ferdigstilt.

Alle byggeprosjekter kan by på utfordringer. Vi kommuniserer som regel gjennom telefonsamtaler og e-post, eller vi møtes for å planlegge prosjektene. Bedre og enklere samhandling er det vi ønsker å oppnå, slik at de vanlige fallgruvene unngås og at vi avverger kontraproduktive arbeidsmetoder.

Bytt ut post-it-lapper med digitale flater

Som alle næringer går også byggebransjen nå en digitaliseringsprosess i møte. Arbeidshverdagen skal være mer effektiv, løsningsorientert og sikker. Få tar sjansen på håndskrevne notater eller gjørelister skriblet på ulike post-it-lapper. E-poster har lenge vært brukt, men mange merker at dette ikke alltid er like effektivt.

Når bransjen skal fornyes er det flere som ser på denne prosessen med et skeptisk blikk og det er forståelig. Digitalisering kan raskt komplisert, og når man må sette seg inn i nye verktøy og digitale flater, kan man fort bli sliten og lei. Det er nemlig ikke slik at alt er så intuitivt og enkelt å bruke. Ofte må en også ha flere ulike verktøy for å utføre en enkel jobb. Hvorfor finnes det ikke et sted der man kan gjøre alt samtidig?  

Heldigvis finnes det en god løsning. Visuelle Tavler er et godt eksempel på et digitalt verktøy for prosjekter i planleggingsfasen som vi ser faktisk virker – og som gjør forarbeidet enklere, morsommere og mer effektivt. Her kombineres arbeidsmetoder innen VDS- eller ICE-metodikk, og en visuell fremstilling gjør det lett å planlegge og designe prosjektprosessen helt riktig fra første steg. Håndskrevne post-it-lapper kan nå byttes ut med digitale versjoner som gjennom en «drag and drop»-funksjon kan flyttes fra ulike fag og deltagere. Med Visuelle Tavler kan man også svare på spørsmål og planlegge fremdrift – alt på ett og samme sted.

Samhandling mellom ulike roller i prosjektet blir også mye enklere gjennom Visuelle Tavler. I stedet for å ha et prosjekt hvor alle jobber i siloer, men aldri helt sammen som et team får man med visuelle tavler alltid tilgang og oversikt over hva andre arbeider med.  Kommunikasjon og samarbeid vil alltid være nøkkelen som åpner opp for et velutviklet konsept. I planleggingsprosessen er det særlig viktig å holde dialogen åpen hele veien – samt skape rom for å kunne stille mange spørsmål. Det er nemlig her byggeprosjektet virkelig tar form.  Med felles flater for denne kommunikasjonen blir det enklere enn aldri før.

Spar tid og effektiviser prosessen

Det finnes ulike digitale løsninger man kan ta i bruk for å få en oversiktlig planlegging av byggeprosjektet. Det som er unikt for Visuelle Tavler er at hele prosjektet kan samles på et og samme sted, det er mulig for ulike roller å tre inn, få oversikt over fremgangen, samt redigere eller endre ulike elementer.

Visuelle Tavler er en tilleggsmodul til skybaserte Interaxo. Det betyr at plattformen er tilgjengelig når som helst fra ulike enheter. Dette er noe av det flotte med å jobbe digitalt – du har alt tilgjengelig og lagret slik at du effektivt kan jobbe før, under og etter møter. Kommunikasjonen mellom de ulike rollene i prosjektet blir svært god da man med Visuelle Tavler har full mulighet til samhandling, opplasting av bilder, dokumenter og andre vedlegg. Dermed blir det enkelt for alle å forstå hverandre, samt vite hvor langt de ulike leddene har kommet i sin fremdrift.   

Kortere møter som gir mer utbytte

Dersom bedriften tar i bruk et digitalt verktøy som Visuelle Tavler vil man enkelt kunne gå gjennom de relevante punktene under møtet. Samtidig vil man hele veien ha oppdaterte notater som viser hvor langt man har kommet i prosjektet, og det blir ukomplisert å kommunisere med hverandre hvis noe har blitt misforstått skriftlig underveis i prosessen. Man kan lett rette opp, endre eller legge til ny informasjon som angår prosjektet.  

Når alle kontinuerlig arbeider aktivt i ett og samme format, vil man på enkelt vis kunne holde seg oppdatert over både eget og andres arbeid. Dette vil medføre mindre behov for gjentagelse på møter, oppdateringer om hvordan hvert enkelt ledd jobber og spørsmål rundt fremgang.

Ved å kaste et raskt blikk på Visuelle Tavler vil man stille bedre forberedt til prosjektmøtene og ved å benytte seg av dette verktøyet under møte vil man blant annet slippe å administrere en møtelogg. Dette kan være med på å halvere møtetiden, samt skape rom for mer målrettete og kreative diskusjoner. Eventuelle problemer som oppstår kan med hjelp av Visuelle Tavler indentifiseres og løses tidlig i prosjektet og dermed gi brukerne større frihet.

Ha alt på det rene

Det er ikke bare forventningene om en digitalisert arbeidshverdag som nå har begynt å gripe om byggebransjen. Kravene til dokumentasjon når et bygg ferdigstilles er også økende. De som investerer i bygg skal ha en visshet om at de får det de har betalt for. Da er det ønskelig for mange å kunne gå tilbake til begynnelsen av byggeprosessen, og sjekke alt har blitt gjort etter forskrifter. En bør også merke seg at det er mange rettsaker og oppvask i etterkant av et prosjekt som unngås dersom en sikrer bedre prosesser helt fra start av.

Visuelle Tavler gir deg muligheten til å vise at byggeprosjektet har blitt utført etter boken, at alle har hengt med hele veien og at rette avgjørelser har blitt tatt på riktige grunnlag.

I tillegg vil et slikt verktøy være med på å sørge for at du:

  • Sparer dyrebar tid ved å ta i bruk et digitalt verktøy hvor alt av informasjon kan samles inn fremfor å sortere håndskrevne notater, overføre disse til digitale dokumenter eller regneark for så å videresende informasjonen til de rette menneskene eller lagre de i riktige mapper.
  • Får fullstendig kontroll på arbeidsoppgavene som har blitt utført og fremdrift.
  • Oppnår bedre kommunikasjon mellom alle ledd i planleggingsprosessen ved å hele tiden kunne sende spørsmål og svar, holde deg oppdatert på ulike oppgaver og åpne for dialog direkte i ulike deler av prosjektet.
  • Får mer fleksibilitet da man ikke trenger å booke møter hele tiden for å avklare ulike saker.
  • Får en oppdatert og visuell protokoll som hele tiden er tilgjengelig for alle.

Les mer om Visuelle Tavler

Les også

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.