Samhandling

Slik bruker OEC samhandlingsløsningen Interaxo under byggingen av Universitetssykehuset i Nord-Norge

Byggingen av ny A-Fløy ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er et svært omfattende byggeprosjekt med store investeringer i teknisk utstyr. Den nye fløyen vil stå ferdig og kan tas i bruk rundt årsskiftet 2017-2018. Med ny fløy blir det endelig plass til å drive et regionssykehus med et svært godt tilbud for pasienter fra hele landsdelen i Nord frem til 2030.Vi har snakket prosjektstyrer Ole Nupen fra OEC og bedt ham dele sine erfaringer med bruk av Interaxo i UNN-prosjektet.


...

Av Anne Marit Nygård - 30.10.2017


A-fløyprosjektet ved UNN er et svært omfattende byggeprosjekt med store investeringer i teknisk utstyr og mange aktører involvert. Byggeprosjektet har en total budsjettramme på knapt 1,6 milliarder kroner og vil romme laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking. Den nye A-fløyen gir også rom for mer avansert kreftkirurgi og spesialisert rehabilitering.

God kommunikasjon og planlegging er helt avgjørende i slike store byggeprosjekter. Og da er bruken av et system som Interaxo et veldig godt verktøy både for å samhandle på èn felles plattform i hele prosjektperioden og i tillegg ha muligheten til å ta vare på all informasjon for ettertiden. Vi har i dette prosjektet etablert flere prosessflytdatabaser for håndering av avvik, varsler, endringsordrer, brukerinitierte endringer og opsjoner.

Entreprenøren registrerer sine avvik og registrerer sine varsler direkte i Interaxo. Vi som byggherre går inn og etablerer bestillinger. Etter at vi er ferdig med hele prosjektet vil vi ha en god oversikt over alle saker som har vært til behandling, og alle saker skal være lukket. Vi har dermed full oversikt over alle avvik og varsler. Alt som er bestilt ligger i systemet med en logg over hvem som har sagt hva og når. Disse er linket seg imellom slik at hvis det er et varsel som også har et innhold i en sak så er det linket i kommentarfeltet. Dette gjør jo at skulle det være en type tvist i ettertid så skal det være veldig lett å finne informasjonen over hvem som har sagt hva i ettertid. Alt er samlet ett sted og man kan gå tilbake og spore hva som er gjort.

 

«Vi er veldig godt fornøyd med bruken av Interaxo, fordi det er med å forenkle prosjekthverdagen hvor vi har mulighet til å samle alle saker, avklaringer, endringshåndtering og tegningshåndtering på ett sted," avslutter Ole Nupen.

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan Interaxo kan bistå ditt prosjekt? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Les mer om Interaxo

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.