Suksesshistorier

NUVA benytter Interaxo i miljøprosjektet "Saneringen av Oskarshamns havnebasseng"

Prosjektet "Saneringen av Oskarshamns havnebasseng" er et spennende miljøprosjekt som er statlig finansiert i Sverige. Over 1000 tonn tungmetaller og store mengder dioksiner som er bundet i 500.000 kubikkmeter bunnsedimenter skal mudres og fjernes. Dette prosjektet anses som Nordens største enkeltvise miljøprosjekt gjennom tidene og det belgiske selskapet Envisan er hovedentreprenørt. NUVA står for samtlige dykkeoperasjoner i prosjektet som strekker seg over flere år.


...

Av Anne Marit Nygård - 20.04.2017


Oskarshamn Havn har i lengre tid vært en av Sveriges mest forurensede havner. I mer enn 20 år har kommunen jobbet med å undersøke den kritiske forurensningssituasjonen og planlegge en opprydning i havnebassenget som munner ut i Østersjøen. Dette er Sveriges hittil største, delvis statlig finansierte saneringsprosjekt og gjennomføres i perioden 2016-2019. Målet med prosjektet er å beskytte Østersjøen mot fremtidig lekkasje av miljøgifter som kobber, kadmium, bly, dioksiner osv. 

NUVAs rolle i dette prosjektet er å fjerne alle objekter som kan være til hinder for mudringen på havbunnen. Det kan være alt fra tømmerstokker til båtvrak og annet som har en diameter på mer enn 15 centimeter. Objektene fester seg i havbunnen og den eneste måten å løse dette på er å fjerne objektene. NUVA søker metodisk gjennom havbunnen med sine dykkere og når de møter på objekter så fraktes disse til overflaten med kran.

"Personlig kjennes det godt å kunne bidra til noe som kommer fremtidige generasjoner til nytte. Det er mange hytteeiere i dette området som liker å fiske. Vårt håp er at de snart skal få se effekten av vårt arbeide i form av et bedre miljø i sjøen og mer fisk og liv i vannet", forteller NUVA-dykker Dan Söderberg.

Interaxo som prosjektportal og samhandlingsløsning i prosjektet

Det er enormt mange aktører involvert i et prosjekt som dette. Derfor er det ekstremt viktig for NUVA at alle kan samarbeide tett for å få alt til å fungere knirkefritt uten feil og forsinkelser.

"Vi bruker Interaxo fordi vi synes det er et enkelt hjelpemiddel som mange brukere enkelt kan koble seg til for å få en oversiktlig håndtering av alle prosjektdokumenter. Man kan jo legge opp sin Interaxo akkurat slik man gjorde med en gammel prosjektperm, bare at alt er digital. Den har forenklet veldig mye for oss egentlig" forteller Lucas Sander, prosjektleder i NUVA AB.

 

Sparer tid og har tilgang til all informasjon i en og samme portal

"Den største fordelen for oss med Interaxo er at vi som entreprenør sparer mye tid. Dette er viktig for oss, men også for dykkerne. Interaxo er også en enkel måte å komme i kontakt med oss på," forteller prosjektleder hos prosjektets belgiske entreprenør Envisan, Sofie Herman.

"Det er utrolig smidig å ha tilgang til all informasjon i en og samme portal. Derfor liker jeg Interaxo så godt", avslutter dykker Dan Söderberg.

Les mer om Interaxo

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.