Samhandling

I dag forventes det at bedriften benytter moderne teknologibaserte samarbeidsløsninger

– I dag klarer vi oss ikke gjennom et byggeprosjekt uten å ta datateknologien i bruk. Vi har i flere år brukt vårt egenutviklede skybaserte system, men ser at i større prosjekter kommer dette raskt til kort mot en mer sammensatt og omfattende løsning.


...

Av Anne Marit Nygård - 13.04.2017


Det sier byggmester Kjetil Eriksen. Sammen med partner, byggmester Espen Kronlund, driver han bedriften Tømmermester Kjetil Eriksen AS i Oslo, som har 21 ansatte.

– I dag er det så mange krav til dokumentasjon og sporbarhet at tiden med gule lapper og papir i ringpermer er forbi for lengst. I byggebransjen er det nødvendig å bruke teknologi som støtte for en god prosjektgjennomføring. Ved å samle alt i en skyen unngår vi sløsing av tid, feiltolkninger, misforståelser og forglemmelser. Det fører til færre byggefeil og mindre kostnader med reklamasjoner, sier Kjetil Eriksen.

Bedriften har tatt ny teknologi i bruk for bedriftsinterne administrative oppgaver, og bestemte seg for tre-fire år siden for å over til nettbasert informasjonsutveksling gjennom byggeprosjektene.

– Vi ønsket ikke lenger å være avhengig av ekstern IT-hjelp hver gang en PC gikk i vranglås. Med nettskyløsninger har alle tilgang på samme informasjon uansett hvilken PC du bruker og uansett hvor du befinner deg, bare du har tilgang på nett, sier Espen Kronlund.

Nå er bedriften åpen for at det finnes løsninger som kan gi dem en enda flere muligheter.

Slipper feil og misforståelser

Stadig endringer i byggeprosjektene lå også bak beslutningen om å finne et teknologibasert system. 

– Det virker meningsløst ikke å da datateknologi i bruk i dagens byggehverdag. Når alle, nærmest i sanntid, kan gå inn og se på de samme dokumentene og tegningene, slipper vi misforståelser og feil, sier Kjetil Eriksen.

– I de fleste tilfellene er det vi, som hovedentreprenør, som tar initiativet til at de andre aktører i prosjektene skal være med oss i nettskyen, legger han til.

– Med de manuelle systemene vi brukte før, var vi sårbare med hensyn til sporbarhet. I tvistesaker kan vi nå finne gamle dokumenter og se hva vi var enige om på et gitt tidspunkt, sier Espen Kronlund.

Interaxo byr på flere løsninger

Tømmermester Kjetil Eriksen AS har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk effektive verktøy for å effektivisere prosjektene. 

– Vi så det som helt nødvendig å utvikle en struktur for samhandling.  

Vi ser svakheter ved det systemet vi bruker i dag, sammenlignet med det som Interaxo tilbyr. Dette er langt mer omfattende og byr på flere løsninger enn vårt eget system. Blant annet ser jeg at sporbarheten er mye bedre ved at alt er knyttet konkret opp mot prosjektet og ikke er basert bare på epost-kommunikasjon, sier Kjetil Eriksen. 

– Jeg ser også at Interaxo har en svært strukturert og effektiv endringshåndtering med sine arbeidsflytmapper. Vi avklarer fortsatt endringer i byggeplassmøter. Mye av endringer skjer muntlig, derfor krever vi at det skal med i referater fra byggeplassmøter. Men kanskje er det ikke godt nok, særlig dersom prosjektene blir over en viss størrelse, legger han til.

Ledelsesansvar

– Det er hvert fall helt vesentlig at vi ikke kan holde på med gule huskelapper. Det å bruke mye tid på spørsmål og problemer som ikke landes, er også en stor tidstyv. I verste fall kan det bli full stopp og store forsinkelser i prosjektet.

Det er et ledelsesspørsmål å legge til rette for at bedriften ser problemene i tide; at noen reiser problemstillingen slik at man finner en løsning før det oppstår forsinkelser.  Uten å ta i bruk gode teknologiske hjelpemidler, er bedriften lenger unna å lykkes, mener Kjetil Eriksen.

Eriksen peker på at de mange unge ansatte i bedriften er komfortable – og motiverte – for å bruke digitale hjelpemidler og nye løsninger.

– I dag forventes det at bedriften benytter moderne teknologibaserte samarbeidsløsninger, sier han.

Ser potensialet

– Hadde bedriften vært større, og hatt mer parallelle faser med prosjektering og bygging, ville vi helt klart hatt behov for en større og mer omfattende plattform som samhandling, som Interaxo. Når vi starter produksjonen, er prosjekteringen gjennomført. Vårt lille system har vi klart oss med til nå. Vi har utviklet en forenklet versjon av et lean-system tilpasset vår drift. Men kanskje er tiden inne til å vurdere det på nytt?

Det er nok at det gjøres en bitteliten feil. Konsekvensen av et mangelfullt system kan bli svært kostbart i kroner og øre for bedriften – og tar uansett tid, som også koster penger, sier Kjetil Eriksen.

– Uavhengig av hva slags system bedriften velger, må du sørge for at det er person-uavhengig. Folk kan bli syke. Bedriften er nødt til å følge med i tiden. Teknologien gir oss muligheter, sier han.

Personene i systemet

Kjetil Eriksen har erfart at teknologiskiftet i byggebransjen har bidratt til å øke produktiviteten. Men han er samtidig bevisst på at teknologi aldri kan erstatte fagfolk som kan jobben sin, og som kan tenke selv.

– En plattform for samhandling blir aldri bedre enn personene som er der for å samhandle. Det viktigste for å lykkes med et byggeprosjekt, er å velge de rette folkene og de rette samarbeidspartnerne i prosjektet. Velger du feil, er det ingen systemer som kan redde deg, sier Kjetil Eriksen.

 

Dette er Tømmermester Kjetil Eriksen AS

  • Etablert i 1998.
  • Profilerer seg som en kunnskaps- og kompetansedrevet bedrift, hovedsakelig mot forbrukermarkedet og som hovedentreprenør.
  • Driver med egne ansatte tømrere. Har 21 ansatte.
  • Opererer i tre markeder; arkitekttegnede boliger, rehabilitering og restaurering og via en egen avdeling som driver med restaurering av dører og vinduer fra eget verksted.
  • Godkjent opplæringsbedrift, har til en hver tid lærlinger.
Les mer om INTERAXO

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.