Suksesshistorier

God informasjonsflyt og samhandling under bygging av Sørums første oppvekstsenter

Fjuk Oppvekstsenter består av en barnehage med tre avdelinger, en barneskole og SFO. Byggingen av oppvekstsenteret har i sterk grad bidratt til å realisere visjonen om Sørum som landets beste kommune innen skole og barnehage. Det nye bygget ble tatt i bruk i november 2016 og offisielt åpnet i januar 2017. – Fjuk Oppvekstsenter har allerede blitt til et levende sted for læring og utvikling, sa ordføreren under åpningen. I planleggingsfasen og byggeperioden ble det tilrettelagt for et godt samspill mellom alle involverte aktører i prosjektet ved hjelp av prosjekthotellet og samhandlingsløsningen Interaxo.


...

Av Anne Marit Nygård - 01.03.2017


En løsning barna kan vokse seg inn i 

Felles ledelse, kultur og flytende overganger er viktige stikkord for Fjuk oppvekstsenter, det første i sitt slag i Sørum kommune. Nybygget med et bruksareal på 1.170 kvm utgjør det nye oppvekstsenteret. I barnehagen er det tre avdelinger med plass til 70 barn. Til sammen er det 175 barn i alderen 1-13 år og 30 fast ansatte i oppvekstsenteret. Oppvekstsenteret har et fantastisk uteområde med mulighet for lek og med nærhet til skog og mark.

Backe Romerike hadde hovedentreprisen og brukte ett år på byggingen. Nybygget  er et såkalt "massivtreprosjekt". Med dette menes at det er massivtre som er det bærende elementet i konstruksjonen, i innervegger og etasjeskille. Det var arkitektfirmaet Tegn_3 som anbefalte denne løsningen. Utformingen av bygget er lineær, slik at barna tidlig forstår at de gjennom oppveksten skal bevege seg fra den ene siden av bygget (barnehagen) til den andre siden (Fjuk Skole). – Det er inspirerende å få være med på å gi barn et så godt og stabilt læringsmiljø. Vi ønsket å koble den nye barnehagen direkte sammen med barneskolen for å skape trygge omgivelser som barna kan vokse i, fra barnehage til avsluttet barneskole. Nå er de på samme sted gjennom hele oppveksten,forteller arkitekt Michael Curtis i Arkitektfirmaet Tegn_3.

Kom tidlig i gang med strukturert samhandling 

Prosjektet tok tidlig beslutningen om å komme i gang med Interaxo allerede fra planleggingsfasen. Et halvt år før anleggsarbeidene startet i august 2015 var prosjektet i gang med implementeringen. – Interaxo var et godt hjelpemiddel helt fra vi utarbeidet konkurransegrunnlaget i samarbeid med prosjekteringsgruppa og tekniske byggeledere, sier prosjektleder Odd Arne Valberg. Sammen med innleid byggeleder for byggherren, Lars Aarseth i SWECO, har han hele veien hatt eierskapet til Interaxo i prosjektet. Begge to trekker frem det enkle grensesnittet. – Du trenger bare et passord, så er du i gang. Det oppleves som intuitivt og enkelt å administrere, sier de to. 

Under planlegging, prosjektering og bygging av oppvekstsenteret ble Interaxo benyttet til deling av tegninger, prosjektadministrasjon og møtereferater.  Løsningen ble også brukt til sakshåndtering, varsling av endringer og avvik, tekniske avklaringer, søknader, tillatelser, visning av BIM modellfiler, anbud og uavhengig kontroll. - Jeg som byggeleder har et ansvar for å legge til rette for god kommunikasjon og samhandling mellom ganske mange parter. Her har vi hatt både entreprenører og tre ulike prosjekteringsgrupper - så vi er avhengig av et godt system for å få partene til å snakke godt sammen. Vi har hatt med oss Interaxo hele veien.

Gjenspeiler prosjektets måte å jobbe på  

Byggeleder Lars Aarseth har erfaring med Interaxo tidligere, men ikke med så omfattende bruk som i dette prosjektet.  – I Fjuk oppvekstsenter er Interaxo benyttet gjennomgående i hele prosjektet mot entreprenøren, mot prosjekteringsgruppa og også internt mot kommunens økonomifunksjoner som byggeregnskap og budsjettering, opplyser Aarseth. Han er godt fornøyd med fleksibiliteten og at det er mulig å bygge opp en struktur og prosesser som speiler måten prosjektet jobber på i de ulike fasene. 

– Dermed kan Interaxo skreddersys til det formålet vi som kunde er best tjent med. Med denne måten å jobbe på blir det enkelt å dele all informasjon på en sikker måte med deltagerne i prosjektet - og vi kan i tillegg bygge opp vår egen struktur kun for byggherresiden, der kun vi har tilgang, sier Odd Arne Valberg.  – Det er også en stor fordel at alt blir loggført med dato og klokkeslett. Vi slipper å lure på om alle tegningene kom innen fristen. Når alle delinger, vedlegg og ikke minst kommunikasjon samlet på et sted og blir datert og tidfestet, så slipper vi å kaste bort tid på diskusjoner og usikkerhet i ettertid, sier Aarseth. 

Bruk av prosjekthotell gir mersmak hos entreprenør

– Dette er så absolutt en positiv erfaring. Å arbeide med Interaxo i byggeprosjektet har gitt mersmak, sier prosjektleder Olav Soldal hos hovedentreprenør Backe Romerike. Ikke bare har han hatt ansvaret for å bygge med massivtre for første gang. Det er også første gang han stifter bekjentskap med Interaxo. – Fjuk oppvekstsenter har vært et fint prosjekt. Brukerne virker så fornøyde. Etter overleveringen sitter vi jo fortsatt i brakkeriggen ved siden av fordi vi holder på med det nye bo- og omsorgssenteret på nabotomta. På den måten ser vi hvordan det ferdige byggeprosjektet blir tatt i bruk, noe vi vanligvis ikke får anledning til, sier Soldal. 

Viktig informasjon kommer alltid frem 

Han understreker at det har vært svært greit å forholde seg til å bruke Interaxo.  – Prosjekthotellet med alle mulighetene det gir er enkelt å få oversikt over og sette seg inn i. Det er i høyeste grad en brukervennlig løsning. Interaxo er i bruk her daglig, sier han. At all kommunikasjon er samlet på ett sted, at alle små og store elementer i et byggeprosjekt er samlet oversiktlig og er lett tilgjengelig, er noe Soldal setter stor pris på.  – Jeg risikerer ikke lenger at viktig informasjon ikke kommer frem til, eller ikke blir oppfattet av sentrale personer i prosjektet. Med denne strukturerte måten å jobbe på blir det god informasjonsflyt i prosjektet. Hver eneste morgen i 5-6 tiden kommer det nattrapporter fra Interaxo der alle nye aktiviteter det siste døgnet er listet opp. Det gjør jobben vår en god del enklere. Før arbeidsdagen begynner kan alle involverte se endringer og oppdateringer. Det er et godt hjelpemiddel for å holde trådene samlet i byggeprosjektet, sier prosjektleder Olav Soldal.

Sparte tid med Interaxo 

– Vi som arkitekter brukte Interaxo til alt, gjennom hele prosjekteringsfasen og underveis i byggeprosessen. Vi kunne dele tegninger og vi kunne besvare spørsmål fra byggeplassen og avklare detaljer løpende. Det gjorde at vi sparte mye tid. Det var bare nødvendig å sende tegninger til ett sted. De som trengte dem, kunne bare laste dem ned. Å ha ett sted å forholde oss til skapte sikkerhet og trygghet i prosjekteringsfasen. Det er gunstig med bare én felles plattform i et byggeprosjekt, slår Michael Curtis fast. 

Helhetlig læringsmiljø på tvers av aldersgrupper

Og hva sier så rektor selv, Kai-Vidar Olufsen? – Fjuk oppvekstsenter satser på et helhetlig læringsmiljø der vi jobber på tvers av aldersgrupper og avdelinger og kan utnytte hverandres styrker. Det beste med nybygget er at vi har fått et flott amfi der vi kan samle alle barn i oppvekstsenteret. Samtidig har både barnehage, skole og SFO mange spesialrom for ulike aktiviteter, deriblant et produksjonskjøkken som gjør at barnehagen og SFO har et fantastisk mattilbud, sier Kai-Vidar Olufsen. I byggeperioden deltok han i byggemøter og observerte fra sidelinjen hvordan samhandlingen fungerte med Interaxo, og hvor effektivt det var når de impliserte hadde full kontroll og oversikt til enhver tid. 

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.