Samhandling

Derfor er det økende behov for samhandling i byggebransjen

Informasjonsmengden i byggeprosjektene har vært sterkt økende de siste årene. Om du bare ser på mengden eposter i et prosjekt har dette økt dramatisk. Epost brukes i enhver sammenheng og administrasjonen av denne kommunikasjonen er en utfordring, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21. I arbeidet med å kartlegge utviklingen av bygg- og eiendomsnæringen har Bygg21 identifisert tre megatrender innen design, administrasjon og dokumentasjon. Alle trendene vil øke informasjonsmengden og behovet for effektiv samhandling i årene som kommer.


...

Av Steinar Svinø - 20.04.2017


Digitalt design

Utviklingen av verktøy for digitale modeller i byggenæringen har skapt enorme muligheter, men også store mengder informasjon som må administreres.
- Innen design ser vi økt bruk av digitale modeller og BIM. Et prosjekt har ofte modeller i både 3D, 4D og 5D som flere jobber på samtidig. Dette skaper enorme mengder data som må håndteres på en effektiv måte. Versjonsforvaltning er sentralt i dette arbeidet, sier han.

Samtidig prosjektering  

En annen trend er samtidig prosjektering, eller «concurrent engineering», som også skaper behov for bedre systemer for samhandling.
- Samtidig prosjektering handler om at flere prosesser går parallelt i tverrfaglige prosjektteam. Slik prosjektering, planlegging og spesifisering av bygg krever god kommunikasjon for å være vellykket, sier han.
- Vi ser stadig mer avanserte administrative og produksjonsorienterte systemer innen produksjonsplanlegging, kontraktforvaltning, manskapsforvaltning, logistikk, automatisk sporing og produktsøk. Slike systemer skaper store informasjonsmengder som må administreres effektivt, sier han.

Større krav til dokumentasjon  

Kravene til dokumentasjon når et bygg ferdigstilles, as-built dokumentasjon, er også økende
- Internasjonale investorer som kjøper eiendom i Oslo, Stavanger og Bergen kjøper ikke bygg med mindre de er grundig dokumentert og sertifisert. Investorene skal ha en visshet om at de får det de har betalt for. Det stilles mye høyere krav til dokumentasjon enn hva vi har tradisjoner på, sier Tiltnes.

Dokumentforvaltning  

Gode samhandlingsverktøy for kontrakter, BIM-modeller, endringer og avvik er en forutsetning for feilfrie prosjekter.
- En av de største utfordringen i dag er å finne igjen dokumenter. Kontraktuelle vilkår kan formidles i en epost som blir juridisk bindene. Når kontrakten skal avregnes kan det oppstå konflikter. Utfordringen kan bli å finne en epost eller et vedlegg som ligger gjemt blant titusentalls eposter, sier han.
Tiltnes mener risiko for konflikter kan reduseres med enkle administrative grep.
- Stort sett er det viktig å jobbe på samme dokumenter og at de deles på en effektiv måte slik at man hele tiden vet hvilke dokumenter som er gjeldene. Dette krever god forvaltning av dokumentene det jobbes med, sier han.

Velg riktig verktøy  

I valg av administrasjonsverktøy er det viktig å avklare krav til dokumentasjon og hvordan den skal deles.
- Det viktigste er at løsningen fungerer på prosjektets vilkår. Systemutviklere og tjenesteleverandører blir stadig bedre til å levere fleksible systemer. Om du bygger en bolig eller en opera er det mange av de samme prinsippene som gjelder. Det vi ser er at dagens løsninger kan fungere like godt for en liten aktør som for en stor aktør, avslutter han.

Les mer om INTERAXO

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.