Suksesshistorier

Bygging av ny A-Fløy ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Allerede tidlig på 2000-tallet innså ledelsen ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) at kapasiteten ved sykehuset var for liten. Planleggingen startet i 2009 og i 2015 gikk startskuddet for byggingen av den nye A-fløyen som var en stor merkedag for UNN! Med ny fløy blir det plass til å drive et regionssykehus med et svært godt tilbud for pasienter fra hele landsdelen i Nord frem til 2030.


...

Av Anne Marit Nygård - 30.10.2017


Consto ble valgt som entreprenør for byggingen og OEC ble leid inn som prosjektstyrer hos byggherre. Det ferdige bygget blir på totalt 22.000 kvadratmeter, har en budsjettramme på knapt 1,6 milliarder kroner og vil romme laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking. Den nye A-fløyen gir også rom for mer avansert kreftkirurgi og spesialisert rehabilitering.

Den nye A-fløyen vil stå ferdig og kan tas i bruk rundt årsskiftet 2017-2018.

Dette er et svært omfattende byggeprosjekt med store investeringer i teknisk utstyr og mange aktører involvert. 

 

Interaxo for å holde oversikten  

«God kommunikasjon og planlegging er helt avgjørende i slike store byggeprosjekter. Og da er bruken av et system som Interaxo et veldig godt verktøy både for å samhandle på èn felles plattform i hele prosjektperioden og i tillegg ha muligheten til å ta vare på all informasjon for ettertiden. Vi bruker Interaxo til endringshåndtering, avvik, varsler, endringsordrer som initieres fra byggherre og bruker initierte endringer – altså endringer som kommer fra klinikken og fra teknisk drift,» forteller prosjektstyrer fra OEC, Ole Nupen.

«Vi har også benyttet Interaxo for å holde oversikt på alle opsjoner som skal løses ut eller ikke løses ut i prosjektet. Entreprenøren registrerer sine avvik og sine varsler og vi som byggherre går inn og etablerer bestillinger i selve systemet. Etter at vi er ferdig med hele prosjektet har vi en god oversikt over alle saker som har vært til behandling og alle saker skal være lukket. Vi har alle avvik og varsler og alt som har vært bestilt ligger i systemet med en logg på hvem som har sagt hva når. Interaxo bidrar helt klart til å forenkle prosjekthverdagen vår.»

 

Les mer om Interaxo

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.