Samhandling

5 grunner til at du trenger et timeføringssystem

Hvor ble det av alle timene? Det er det mange som spør seg selv om i arbeidshverdagen. For bedrifter som fakturerer timer kan det i noen tilfeller være svært tidkrevende å få oversikt over timelister, tilgjengelige ressurser, sykefravær og ferieplanlegging. Da er et timeføringssystem alfa og omega. I dag finnes det både enkle og smarte løsninger man kan benytte seg av, uavhengig av om man er selvstendig næringsdrivende eller del av et stort konsern. Usikker på om dette er noe for deg? Her er fem fordeler du kanskje ikke hadde tenkt over at digitale timeføringssystemer kan gi.


...

Av Anne Marit Nygård - 08.12.2017


 

1. Mer oversiktlig ressursplanlegging 

Alle prosjekter krever grundig planlegging. Man må vite hvor mange medarbeidere som er tilgjengelig til enhver tid, se til at de ressursene du har ikke får uoverkommelig arbeidsmengde og at budsjettet blir overholdt. Alle som har planlagt et prosjekt vet at dette ikke kommer av seg selv.

Med et timeføringssystem på nett kan de ansatte selv legge inn tidligere og planlagt fravær. Helligdager for gjeldende år ligger inne automatisk. Slik får man en komplett oversikt over tilgjengelige timer fra/for dine ansatte justert for ferier, permisjoner, helligdager og sykemeldinger. Da kan oppgaver settes opp mot budsjett og de ansattes kapasitet.

2. Mindre ikke-planlagt fravær 

Mange bedrifter opplever en nedgang i ikke-planlagt fravær ved digitalisering av timeføringen. Dette vises igjen i bedriftens effektivitet. Sykefravær kommer man ikke utenom, men med et digitalt timeføringssystem kan den ansatte planlegge tiden sin, også når det er noe uforutsett som skjer. 

3. Enkelt og tidsbesparende 

I et brukervennlig timeføringssystem skal det være enkelt å føre timer direkte. Via nett kan medarbeiderne gå inn i systemet og legge inn timer der de er. De kan legge inn beskrivelse av hva som har blitt gjort sortert på ulike faser eller aktiviteter

Timeføringene sendes til prosjektlederne som kan godkjenne og redigeres inne i på sin side.  

4. Enklere å ta riktig betalt  

Timeføring med riktig fakturering kan være en hodepine for mange bedrifter. Det er viktig at kunden faktureres korrekt og at medgått tid er riktig. Uten et digitalt timeføringssystem kan dette fort bli utfordrende.  

Hadde det ikke vært deilig dersom man kunne lage et utkast til faktura automatisk etterhvert som det er ført timer eller utgifter på et prosjekt? Og så sende ut alle fakturaer elektronisk fra systemet? Med all info om priser og referanser lagt inn som standard, er det mer sannsynlig at alle faktura blir riktig.

5. Alle får bedre oversikt

Noen ansatte kan bli nervøse når de hører om timeføringssystemer. De kan oppleve å bli konstant overvåket og at bedriften ikke stoler på dem eller verdsetter dem som ansatt. Videreformidling av timeføringssystemets positive egenskaper for økt forståelse vil gagne alle i det lange løp. For eksempel er dette oversikten som hver ansatt får over sine egne prosjekt-, fleks- og fraværstimer og hva som er planen for de kommende ukene. En annen fordel er prosjektledernes kontroll på prosjektøkonomi. Og så er det ledelsens mulighet til å ta ut ulike rapporter som kan brukes til å planlegge hvordan bedriften skal drives framover.

Vi i Symetri Collaboration tilbyr våre kunder løsningen Moment. Moment er altså et verktøy som er skreddersydd for effektiv prosjektstyring, timeføring, fakturering og ressursplanlegging. Ønsker du en uforpliktende prat med oss om Moment? Kontakt oss gjerne!

Her er opptak av vårt tidligere webinar om Moment.

LES MER OM MOMENT

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.