Suksesshistorier

Nytt renseanlegg gir rent vann til naturperlen Mosvatnet

Mosvatnet ligger 518 moh ved Gullingen i Suldal kommune og er en av de fineste naturperlene i kommunen. Dette er et populært utfartsområde året rundt med et godt utbygd turløypenett, milevis med preparerte skiløyper, toppturterreng, lakseelver og gode jakt- og fiskemuligheter. Tusenvis av skoleelever besøker Gullingen leirskole hvert år og benytter Mosvatnet og området rundt. De siste årene har det vært en sterk vekst i antall hytter i områder og det ligger nå nærmere 1000 fritidshytter her. En kapasitetsøkning i vannforsyningen var en forutsetning for hytteutbyggingen og en oppgradering av vann- og avløpsanlegget i området ble derfor nødvendig. Det 15 år gamle renseanlegget ved Mosvatnet brant ned til grunnen i 2010. Planlegging av et helt nytt renseanlegg måtte igangsettes.Interaxo som samhandlingsløsning under byggingen

Arbeidet med byggingen av nye Mosvatnet renseanlegg startet i oktober 2015 og ferdigstilles i løpet av 2016. Suldal Kommune har lagt ned store ressurser i utbyggingen av kilometervis med ledninger som er tilknyttet hyttene i området – og disse kobles snart til det nye renseanlegget. 

Det nye renseanlegget er tredelt, der den ene delen av bygget er et vannbehandlingsanlegg, den andre delen er for avløpsrensning og den midtre delen er for personalet.  

Byggeleder Espen Vestbø i Kon-Sul forteller hvordan det nye renseanlegget fungerer: «Mosvatnetområdet har vannforsyning fra en grunnvannsbrønn som ligger 300 meter vest for det nye anlegget. Grunnvannet kommer inn i renseanlegget hvor det renses og ph-reguleres før det føres videre til hyttene i nærområdet. Vannet blir brukt av hyttene og kommer inn igjen i renseanlegget som avløpsvann. Her renses vannet igjen og rent vann slippes deretter direkte ut i Mosvatnet.»

For å gjøre informasjonsflyten mer effektiv og informasjonsplikten enklere har byggeleder Kon-Sul valgt å benytte Interaxo som samhandlingsløsning under byggingen. Løsningen benyttes aktivt som verktøy for å distribuere alle arbeidstegninger, møtereferater og annen informasjon hurtig til entreprenører og andre involverte. «Med denne måten å jobbe på samles all informasjon på ett sted og gjør informasjonsplikten til byggeleder betydelig enklere!» avslutter Espen Vestbø.

Vi ønsker byggherre Suldal Kommune og byggeleder Kon-Sul lykke til med ferdigstillelsen av det nye renseanlegget ved Mosvatnet! 

Les også

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.