Suksesshistorier

Ambisiøs satsning med 604 nye studentboliger i Bodø

Vi har besøkt byggeprosjektet Mørkvedlia studentpark som ligger i gangavstand fra Campus og Politihøyskolen i Bodø i Nordland! Denne fantastiske utsiktstomten har Bodø Kommune gitt til Studentinord og den rommer hele 20 mål. Her bygger Studentinord 640 nye studentboliger fordelt på fire blokker – til stor glede for studenter som søker seg til Bodø for å studere. Tilskuddet fra kommunen gjør at leieprisene kan tilpasses studentenes begrensede økonomi.Boligmarkedet for studenter i Bodø har vært presset i mange år. Antall studenter ved Universitetet i Nordland har vært stadig økende. Samtidig har det blitt stadig vanskeligere å finne et sted å bo. Utbyggingen av den nye studenparken er derfor en kjærkommen tilvekst i boligmarkedet for unge studenter i byen.

Mørkvedlia studentpark er også svært positivt for Bodø som by. «Vi registrerer allerede nå at Mørkvedlia studentpark blir nevnt i mange sammenhenger når man snakker om positiv utvikling av Bodø – både lokalt men også nasjonalt», forteller Geir Abel Jensen, bolig- og eiendomssjef i Nord Studentsamskipnad.

Da vi besøkte prosjektet var bygg 1 og 2 allerede innflyttet, mens bygg 3 svar under bygging. Bygg 3 rommer hele 177 hybler. Prosjektet kjennetegnes av høy standard og gode løsninger med en fantastisk utsikt mot Saltstraumen og brua over Saltstraumen - med Børvasstinden i bakgrunn. Her bygges det både enkelthybler, hybler i dublett, handicapløsninger og hybler med universell utforming. I dublettene deler to og to hybler dusj og bad, mens de øvrige hyblene har eget bad og kjøkken. Mørkvedlia studentpark har også store fellesarealer for å ivareta det sosiale med fellesstuer med utsikt, kinorom, spillerom, lesesal og TV-sal. Mellom byggene er det solrike fellesarealer med parkanlegg, parkering og undergrunnsareal for søppel. Fasadeelementene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Studentinord er opptatt av at byggene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Dette er spesielt viktig med tanke på at Bodø ligger utsatt til i forhold til vær og spesielt slagregn hvor vannet kommer vannrett på byggene.

Gunvald Johansen Bygg er totalentreprenør for prosjektet. «Vi har et veldig godt samarbeid med Gunvald Johansen Bygg og deres underentreprenører. Dette har gjort at GJB as har blitt valgt som totalentreprenør til alle tre byggetrinnene i prosjektet».

Mørkvedlia studentpark ble i forprosjektet tenkt ferdigstilt høsten 2020, men takket være god fremdrift og statlige tilskudd ferdigstilles prosjektet allerede høsten 2018.   

Vi ønsker Gunvald Johansen Bygg og byggherre Studentinord lykke til med siste fase i utbyggingen av Mørkvedlia studentpark!

Les også

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.