Ta kontroll over viktige dokumenter og arbeidsprosesser. Få effektiv samhandling i bedriften.

Leter du ofte etter viktig informasjon? Ligger dokumenter spredt i ulike systemer og e-postmapper? Du er ikke alene. Mangelfull oversikt og kontroll på dokumenter øker risikoen for problemer med revisorer, dyre rettssaker, svekket tillit hos ansatte og samarbeidspartnere - unngå å fremstå som uprofesjonell.

Ta i bruk Interaxo. Enkelt, sikkert og sporbart.

 

Kontakt oss for uforpliktende prat

Fordeler med Interaxo Organisasjon og Ledelse for deg og ditt team:

  • Full kontroll på alle dine kontrakter/avtaler med forfallsdato og automatisk varsling  
  • Unngå informasjonslekkasje via e-post. Eget styrerom for sikker deling av styredokumenter  
  • HR-rom med streng tilgangsstyring for sensitive dokumenter og ansattinformasjon
  • Styreportal med streng tilgangskontroll for styreformann og styremedlemmer
  • Ledelsens aksjonsliste gir ​full sporbarhet og trygghet over hvilke beslutninger som er tatt når
  • Gjør det enklere å etterleve stadig strengere krav fra omgivelsene knyttet til lovverk og reguleringer 
  • Sikkert dokumentstyringssystem
  • Nøkkelferdig samhandlingsløsning som gjør at du og ditt team kommer raskt i gang med å samhandle
Kontakt oss for uforpliktende prat

Skjermbilde fra Interaxo Organisasjon og Ledelses-modulen:

Oversikt over funksjonalitet i Interaxo Organisajon og Ledelse

interaxo dokumenter håndtering samhandling

Organisatorisk samhandling

Eget rom for samhandling internt i bedriften gir alle ansatte rask oversikt over og rask tilgang til oppdatert, relevant dokumentasjon og informasjon. F.eks informasjon fra ledelse, prosedyrer, arbeidsreglement, kontaktdata m.m.. 

dokumenter og tegninger interaxo samhandling

Kontraktshåndtering

Ferdig mal for effektiv håndtering av alle typer kontrakter som bedriften og de ansatte inngår gir full kontroll over bedriftens løpende avtaler. Mulighet for varsling til ansvarlig person før kontraktsutløp.  

Se video om kontraktshåndtering i Interaxo

tegningshåndtering interaxo redigering

Ledelsesrom som sikrer compliance

Eget lukket rom for ledelsen som styrker og sikrer complience og kontroll. Alle vet hvor siste versjon av dokumenter er. Ferdige maler for godkjenningsprosesser. Det er enkelt å spore opp dokumentasjon på dialog, avtaler og historikk.  

Se demo av hvordan Interaxo gir flyt i ledelsesarbeidet

styreportal styrearbeid tilgangskontroll

Styreportal med streng tilgangskontroll

Egen styreportal eller datarom hvor styreformann og styremedlemmer laster opp, deler og kommuniserer omkring all dokumentasjon. Alle dokumenter ligger lett tilgjengelig for alle styremedlemmer uansett hvor de befinner seg. Full sporbarhet og ingen tvil om hvor siste versjon ligger og hvem som har kommunisert hva når.

Se video om styrearbeid i Interaxo

arbeidsflyt interaxo godkjenningsprosesser

Mal for avviksregistrering og forbedringer

Avviksprosessen kan eksempelvis benyttes som støtte i en ISO 9001 sertifisert organisasjon. 

tegningshåndtering interaxo redigering

Alltid tilgang

Med Interaxo-appen har du alltid tilgang til alle dine dokumenter, sakslister og arbeidsprosesser som du er involvert i – via nettbrett - uansett hvor i verden du er. Med innebygd offline-funksjonalitet kan du merke filer og deretter få tilgang til disse utenfor dekningsområde – og oppdatere Interaxo når du er tilbake i et område med dekning.

Disse bruker allerede våre løsninger:

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.