#norgebygger: Norge er full av gode prosjekthistorier. Vinn gratis dronefilm!

Norge er full av gode prosjekthistorier og spiller en viktig rolle for å løse mange samfunnsutfordringer rundt omkring i vårt langstrakte land. Vi i Symetri Collaboration ønsker å bidra til å synliggjøre noe av det våre kunder skaper - og få frem de gode historiene ved å vise mangfoldet i de små og store prosjektene som våre kunder jobber med til daglig.

Nå har våre kunder mulighten til å vinne en dronefilm som viser deres prosjekt - helt gratis! Vårt droneteam besøker din bedrift, filmer prosjektet og intervjuer prosjektleder. Resultatet er en fin film dere kan bruke fritt og dele med kollegaer som interninformasjon og kulturbygger - eller eksternt via websider for å profilere det arbeidet dere gjør.

Ønsker dere å vise frem et prosjekt? Meld deres interesse allerede i dag! Vi trekker en ny vinner av gratis dronefilm hver 3. måned!
Har dere spørsmål? Send en epost til interaxo@symetri.com. 

 

JA, dette vil vi gjerne være med på!

 

Nye Fjuk Oppvekstsenter i Sørum kommune  

Vi fortsetter jakten på gode prosjekthistorier. Flotte Fjuk Oppvekstsenter i Sørum er ett av disse. For et flott bygg dette har blitt. Her kan barna det godt med trygge omgivelser de kan vokse inn i, fra barnehage til avsluttet barneskole.


Nytt renseanlegg ved naturperlen Mosvatnet

Mosvatnet ligger 518 moh ved Gullingen i Suldal kommune og er en av de fineste naturperlene i kommunen. Dette er et populært utfartsområde året rundt med et godt utbygd turløypenett, milevis med preparerte skiløyper, lakseelver og gode jakt- og fiskemuligheter. Tusenvis av skoleelever besøker Gullingen leirskole hvert år og benytter Mosvatnet og området rundt. De siste årene har hytteutbyggingen tatt fart og det ligger nå nærmere 1000 fritidshytter her. En kapasitetsøkning i vannforsyningen var en forutsetning for utbyggingen og en oppgradering av vann- og avløpsanlegget i området ble nødvendig. Det 15 år gamle renseanlegget ved Mosvatnet brant ned til grunnen i 2010. Planlegging av et helt nytt renseanlegg måtte igangsettes.  

Kon-Sul er byggeleder for nye Mosvatnet Renseanlegg 


Dronefilm fra byggingen av Leirskallen flerbrukshall

Leirskallen flerbrukshall er bygget på en tomt med svært krevende grunnforhold, med blant annet kvikkleire. Grunnen er derfor stabilisert med hele 32000 meter - dvs 32 km med kalksementpæler! Hallen er bygget ned i terrenget for å virke lite ruvende i landskapet. Den er spesialtilpasset for turn og det skal være enkelt å betjene forskjellige turnoppsett for trening og konkurranse. Hallen blir treningslokaler for Nordstrand turnforening og andre nærliggende klubber. Alt i alt gir Leirskallen Flerbrukshall betydelig bedre vilkår for turnmiljøet i Oslo og omegn! 

Leirskallen flerbrukshall ble bygget av Håndverkskompaniet.

 

Studentboligkrisen i Bodø i ferd med å løse seg  

Boligsituasjonen har i mange år vært prekær for studenter i Bodø. Mens antall studenter til studiestedene har vært stadig økende, har antall studentboliger vært tilnærmet konstant. Bodø har vært ansett som "verst i landet" - og situasjonen har skapt store utfordringer for mange studenter ved studiestart. Dette er nå i ferd med å snu! Første byggetrinn av Mørkvedlia studentpark med to blokker og 255 nye studentboliger stod ferdig i 2015. Dette anses som et historisk løft for studenter i regionen. Andre byggetrinn med ytterligere 177 boenheter er nå under bygging og vil stå ferdig sommeren 2017. Mørkvedlia studentpark ligger på en av de flotteste utsiktstomtene i Bodø med god utsikt i alle retninger. Se vår video fra det flotte prosjektet!

Gunvald Johansen er totalentreprenør for Mørkvedlia studentpark. 

JA, dette vil gjerne være med på!  

Fyll ut skjema. Vi trekker en heldig vinner hver 3. måned. Neste trekning: November 2016.

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.

Spørsmål?

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.