Arkivering av prosjektrom når byggeprosjekter avsluttes

Vi tilbyr ditt prosjekt trygg arkivering av prosjektrom som har blitt brukt i Prosjekthotell eRoom. Vi leverer hele prosjektstrukturen med tilhørende logger, kommentarer og versjoner på en fil som kan lagres på egen harddisk eller intern server. Sporbarheten er ivaretatt og filen kan åpnes uten tilgang til Internett eller tilknytning til Symetri Collaboration som leverandør. På denne måten kan du enkelt finne frem til dokumentasjon og beslutningsunderlag i strukturen man kjenner igjen fra gjennomføringen av prosjektet.

Status ved milepæler

Arkivering kan være nyttig ved ulike milepæler og faser i prosjektet. Kanskje ønsker du å ta ut en kopi av prosjektrommet underveis? Det kan være et krav i den juridiske avtalen om å få ut informasjon ved visse tidspunkter. Eller en prosjektpartner kan ønske å ha "sin kopi" av det partneren har tilgang til i prosjektrommet. 

Partnere som forlater byggeprosjektet

Arkivering er også nyttig dersom partnere slutter i løpet av et byggeprosjekt. Kanskje ønsker partnere kopi av sin prosjektstruktur med tilhørende dokumenter som partneren har tilgang til. I disse tilfellene kjører vi en eksport med den aktuelle rollen og laster kun ned det partneren har hatt tilgang til i byggeprosjektet.

Funksjonalitet som ikke fungerer med Arkivering

  • I databaser ser du hele databasen. Du kan ikke gruppere og gjøre søk som i live-versjonen av prosjektrommet.
  • Du kan ikke gjøre søk i rommet med prosjekthotellets søk. Du må bruke enten intern søkemotor eller PC-ens søkemotor.
For mer informasjon eller bestilling av arkivering! Bestill her

Klar for å komme i gang?
Kontakt oss for mer detaljer om oppstart.

Ingen forpliktelser.