Interaxo Blog

Blogg (gml)

God informasjonsflyt og samhandling under bygging av Sørums første oppvekstsenter

God informasjonsflyt og samhandling under bygging av Sørums første oppvekstsenter

Fjuk Oppvekstsenter består av en barnehage med tre avdelinger, en barneskole og SFO. Byggingen av oppvekstsenteret har i sterk grad bidratt til å realisere visjonen om Sørum som landets beste kommune innen skole og barnehage. Det nye bygget ble tatt i bruk i november 2016 og offisielt åpnet i januar 2017. – Fjuk Oppvekstsenter har allerede blitt til et levende sted for læring og utvikling, sa ordføreren under åpningen. I planlegginsfasen og byggeperioden ble det tilrettelagt for et godt samspill mellom alle involverte aktører i prosjektet ved hjelp av prosjekthotellet og samhandlingsløsningen INTERAXO.

Les mer

Slik velger du riktig prosjekthotell for byggeprosjektet ditt

Slik velger du riktig prosjekthotell for byggeprosjektet ditt

Alle byggeprosjekter har unike behov for samhandling. Valg av riktig samhandlingsløsning er derfor en forutsetning for et smidig og feilfritt prosjekt. I valg av prosjekthotell og verktøy for samhandling er det flere hensyn som må tas. Innledningsvis er det viktig å få oversikt over prosessene, deltakere og krav til dokumentasjon i prosjektet. Siden løsningen vil følge bygget fra prosjekteringsfasen til byggefasen og frem til drift- og vedlikeholdsfasen er god planlegging viktig fra første dag.

Les mer

Dette bør du tenke gjennom ved valg av prosjekthotell til byggeprosjektet!

Dette bør du tenke gjennom ved valg av prosjekthotell til byggeprosjektet!

Står prosjektet i en situasjon hvor dere enten skal velge løsning for prosjekthotell for første gang – eller dere vurdere å bytte løsning? Her kommer 10 punkter du bør tenke gjennom før dere tar det endelige valget.

Les mer

Dette bør du tenke gjennom ved valg av prosjekthotell til byggeprosjektet!

Dette bør du tenke gjennom ved valg av prosjekthotell til byggeprosjektet!

Står prosjektet i en situasjon hvor dere enten skal velge løsning for prosjekthotell for første gang – eller dere vurdere å bytte løsning? Her kommer 10 punkter du bør tenke gjennom før dere tar det endelige valget.

Les mer

#norgebygges: Ambisiøs satsning med 604 nye studentboliger på utsiktstomt i Bodø

#norgebygges:  Ambisiøs satsning med 604 nye studentboliger på utsiktstomt i Bodø

Vi har besøkt byggeprosjektet Mørkvedlia studentpark som ligger i gangavstand fra Campus og Politihøyskolen i Bodø i Nordland! Denne fantastiske utsiktstomten har Bodø Kommune gitt til Studentinord og den rommer hele 20 mål. Her bygger Studentinord 640 nye studentboliger fordelt på fire blokker – til stor glede for studenter som søker seg til Bodø for å studere. Tilskuddet fra kommunen gjør at leieprisene kan tilpasses studentenes begrensede økonomi.

Les mer

#norgebygges: Nytt renseanlegg gir rent vann til naturperlen Mosvatnet!

#norgebygges:  Nytt renseanlegg gir rent vann til naturperlen Mosvatnet!

Mosvatnet ligger 518 moh ved Gullingen i Suldal kommune og er en av de fineste naturperlene i kommunen. Dette er et populært utfartsområde året rundt med et godt utbygd turløypenett, milevis med preparerte skiløyper, toppturterreng, lakseelver og gode jakt- og fiskemuligheter. Tusenvis av skoleelever besøker Gullingen leirskole hvert år og benytter Mosvatnet og området rundt. De siste årene har det vært en sterk vekst i antall hytter i områder og det ligger nå nærmere 1000 fritidshytter her. En kapasitetsøkning i vannforsyningen var en forutsetning for hytteutbyggingen og en oppgradering av vann- og avløpsanlegget i området ble derfor nødvendig. Det 15 år gamle renseanlegget ved Mosvatnet brant ned til grunnen i 2010. Planlegging av et helt nytt renseanlegg måtte igangsettes.

Les mer

#norgebygges: Leirskallen flerbrukshall var drømmen som ble til virkelighet

#norgebygges:  Leirskallen flerbrukshall var drømmen som ble til virkelighet

Mange klubber i Osloregionen sliter med dårlig hallkapasitet. Å få en egen turnhall var også en drøm i mange år for Nordstrand turnforening. I 30 år har klubben jobbet jobbet iherdig for å overbevise det politiske miljøet om behovet for en egen turnhall. Det var derfor stor jubel for klubben da bygging av hallen endelig ble en realitet. Hallen ble innviet i januar 2016. I dag er det full aktivitet i hallen - til stor glede både for de 6-700 medlemmene i Nordstrand turnforening og andre nærliggende klubber. Hallen ble bygget av Håndverkskompaniet i en totalentreprise etter anbudskonkurranse. Flerbrukshallen ble bygget på en tomt med svært krevende grunnforhold.

Les mer

Hvordan få mer strukturerte og effektive ledermøter

Hvordan få mer strukturerte og effektive ledermøter

Hvordan strukturerer du ledermøtene i din bedrift og hvilke temaer tas opp i ledermøtene? Svaret på dette vil nok variere og avhenger både av sammensetningen i den enkelte ledergruppen og hva lederen ønsker å få ut av gruppen som team. Noen har ledermøter som ren statusrapportering til lederen, andre følger opp handlingspunkter i tillegg - mens noen beslutter saker med varierende grad av analyse og diagnostisering. Her i JOINT har vi blant annet en årsplan med faste temaer som er koordinert med årsplanen til styret vårt. Her spenner temaene fra risikovurdering, produktregnskap og strategi, IT og teknologistrategi til kundetilfredshet og lønnsomhet. Her jobber vi oss gjennom temaene i ledermøtene før vi informerer styret og en eventuell beslutning tas der ved behov. Dette gir kontinuitet og god innsikt både hos ledelsen og styret, med påfølgende styrke i gjennomføringene av planene.

Les mer

Vi er på topplista over Norge beste arbeidsplasser

Vi er på topplista over Norge beste arbeidsplasser

Great Place to Work Norge har kåret JOINT Collaboration til en av landets beste arbeidsplasser. I år klatrer vi opp på en knallsterk 7. plass i kategorien mellomstore bedrifter. Det er det flere grunner til. I JOINT Collaboration er vi eksperter på samhandling. Samhandling er produktet vi selger, men det er også måten vi jobber på. Det er de ansatte som skaper verdier for våre kunder og som gjør den lille forskjellen. Derfor er også vår visjon tett knyttet til våre ansattes trivsel og prestasjoner: «Sammen skal vi skape prosjektlykke».

Les mer

E-posten - styrets sikkerhetshull

E-posten - styrets sikkerhetshull

Et styreverv er en oppgave som bør tas alvorlig for din egen del, for kollegiet og for selskapet. Det er strenge aktsomhetskrav for styredrift i aksjeloven. Alle bedrifter – store eller små – bør tenke igjennom sin arbeidsform. Dere kan med fordel evaluere eget arbeid og arbeidsform regelmessig og minimum en gang i året. Systematikk og orden er viktig. Har dere etablert en styreinstruks? Hva med en arbeidsplan? Det er viktig at hele styret er seg bevisst hva styrets oppgaver overfor selskapet er.

Les mer

De 6 viktigste årsakene til hvorfor du bør bruke skybaserte løsninger

De 6 viktigste årsakene til hvorfor du bør bruke skybaserte løsninger

Skytjenester er i ferd med å ta over for tradisjonell lagring av data og informasjon. Prognoser fra Gartner Group viser at 80 prosent av alle amerikanske bedrifter vil ta i bruk en skybasert løsning innen utgangen av 2016. I Norge ser vi den samme trenden. Stadig flere bedrifter og bransjer opplever at tiden er inne for å flytte fra egne systemer og «ut i skyen», noe som bekreftes gjennom den veksten JOINT har opplevd og som har blitt forsterket de siste årene. For bare noen år siden ble skytjenester oppfattet som en forbigående trend. Mange trodde at skytjenestene ikke egnet seg for lagring av sensitiv informasjon og kundedata. Nå har pendelen snudd. Moderne skytjenester er i dag det beste alternativet for bedrifter som er opptatt av lav risiko, lavere kostnader og høyere sikkerhet.

Les mer

Hvordan få kontroll på e-poststrømmen?

Hvordan få kontroll på e-poststrømmen?

E-post har på mange måter blitt et nyttig og uunnværlig verktøy for oss. Det er rett og slett en ekstremt kraftfull mekanisme for å kommunisere effektivt. Men, det er likevel et faktum at vi i det daglige bombarderes med inntrykk og informasjon, uansett om vi aktivt søker det eller ikke. Innboksen fylles opp til randen og stjeler i overkant mye av tiden vår. Mange mail er både lange, detaljerte og unødvendige. For mange blir det stadig mer utfordrende i en travel hverdag å skille ut viktig informasjon.

Les mer

E-læring, hvorfor det?

E-læring, hvorfor det?

I den senere tid har utbredelsen av e-læring økt dramatisk. Skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner ønsker å formidle kunnskap for å øke kompetansen til elever, studenter og ansatte på en enkel og effektiv måte med høy kvalitet til en lav kostnad. I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene ved e-læring.

Les mer

Paradigmeskifte innen samhandling

Paradigmeskifte innen samhandling

Mange vil sikkert kjenne seg igjen i følgende scenario når de kommer på jobb om morgenen: Du henter deg en kopp kaffe, sjekker e-posten og før du vet ordet av det er det lunsj! Ifølge en rapport fra McKinsey (2012) bruker ansatte i gjennomsnitt en fjerdedel av arbeidsdagen til å lese og besvare e-post. Stadig flere innser at team-arbeid, samarbeidsformer og kommunikasjon er i rask endring. Sosiale og profesjonelle nettverk, blogger, ulike nettsamfunn, nye samhandlingsløsninger og mobile plattformer er de fremste eksponentene for at måten vi kommuniserer og samhandler på er i rivende utvikling. McKinsey påstår at man kan spare så mye som 25-30% om brorparten av samarbeid og kommunikasjon benytter sosiale plattformer i stedet.

Les mer

Hva kan åpen BIM gjøre for bygg- og anleggsbransjen?

Hva kan åpen BIM gjøre for bygg- og anleggsbransjen?

Tradisjonelt sett har byggebransjen til tider hatt lav effektivitet og det har vært mye feil og mangler rundt det som skulle bygges. Ofte overskrides både fremdriftsplan og budsjett. Dette er ikke bra, hverken for byggherrer, entreprenørereller konsulenter eller for de som venter på å bruke det som bygges.

Les mer